Medlemsundersøkelsen: Kraftig sprik

Nyhet, Korona

Publisert

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

Små bedrifter, med færre enn ti ansatte, er de som i størst grad har pengetrøbbel og frykter konkurs, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Spriket blant NHOs medlemsbedrifter er stort. Mens noen opplever en svak bedring, så sliter andre stort. Andelen permitterte og andelen bedrifter med pengeproblemer er det høyeste siden sommeren i fjor.

NHOs syttende medlemsundersøkelse knyttet til koronakrisen kommer ett år etter den første. Den viser en forsiktig bedring på noen tall, men forverring på andre. Generelt er det fortsatt reiseliv og persontransporttjenester som sliter mest.

På den forsiktig positive siden, viser undersøkelsen blant annet at

 • noen færre bedrifter oppgir lavere etterspørsel siste fire uker – 52 prosent nå, mot 55 for en måned siden
 • færre melder om lavere ordreinngang siste måned – 37 prosent, mot 43 sist

På den andre, negative siden, viser undersøkelsen blant annet at

 • andelen med over 50 prosent omsetningssvikt fortsetter å øke og er på sitt høyeste siden juni i fjor – 16 prosent nå, mot 15 i februar
 • flere planlegger oppsigelser – 14 prosent nå, mot 13 sist
 • flere vil ha permitterte i midten av måneden – fra 30 til 33 prosent
 • andelen med likviditetsproblemer øker – fra 16 til 18 prosent
 • litt flere frykter konkurs – fra 13 til 14 prosent

- Det er åpenbart at økt smitte og strengere smitteverntiltak både ute og hjemme rammer aktiviteten i bedriftene, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

- Det er en kjent sak at reiseliv og persontransport sliter mest. Men i tillegg ser vi også at små bedrifter, med færre enn ti ansatte, er de som i størst grad har pengetrøbbel og frykter konkurs.

Hele en av fire småbedrifter sier at de har problemer med å betale regninger som forfaller om kort tid.

6 av 10 reiselivsbedrifter i Oslo (hovedsakelig servering, uteliv og overnatting) har likviditetsproblemer og like mange frykter konkurs.

Lang vei tilbake for mange

Ett år etter nedstengningen av landet er bedriftene denne gangen også spurt om når de tror de er tilbake der «de var» før regjeringen stengte Norge ned. For mange er veien tilbake ubehagelig lang, ifølge svarene bedriftene har gitt.

 • 24 prosent oppgir at omsetningen allerede er tilbake
 • 13 prosent har høyere omsetning enn for ett år siden
 • 32 prosent tror de er tilbake til førkrisenivået innen utgangen av året
 • 21 prosent tror ikke det skjer før neste år
 • 7 prosent enda senere
 • 2 prosent tror de aldri kommer tilbake.

- Også her er det store næringsvise variasjoner. Fra bilbransjen som har flest bedrifter med omsetning over førkrisenivået, til luftfart, der brorparten tror at omsetningen ikke er tilbake før neste år eller enda senere, sier Øystein Dørum.

- En følge av at omsetningen ikke vender tilbake før om lenge, er at mange av de som har mistet jobben, heller ikke gjør det. Som poengtert i Økonomisk overblikk, som vi la frem mandag, så tror vi at ledigheten er tilbake på førkrisenivået først i 2023.


Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv her