Mørkt i næringslivet

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

Det er dårlig nytt at stadig flere melder om sviktende etterspørsel og kansellerte ordre, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Høstdagene er mørke – også for bedriftene. I NHOs koronaundersøkelse for november rapporterer flere bedrifter om svikt i etterspørsel og ordrer. Fortsatt melder mange om konkursfrykt og pengemangel. - Dette snur ikke med sola, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHOs trettende medlemsundersøkelse under koronapandemien bekrefter trenden fra de siste månedene:

- Det er dårlig nytt at stadig flere melder om sviktende etterspørsel og kansellerte ordre, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Han mener ordrebaserte næringer, som blant annet bygg, anlegg og maritim sektor, nå har behov for at staten, fylkeskommunene og kommunene gjennomfører og forserer sine investeringer for å holde aktiviteten oppe.

- Dette er noe politikerne som nå sitter og forhandler om statsbudsjettet neste år må ta inn over seg. Det bør i hvert fall ikke stå på nødvendige bevilgninger til å sette i gang gryteklare offentlige prosjekter.

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • 56 prosent melder om lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre de siste fire ukene, mot 49 i oktober.
  • 57 prosent av reiselivsbedriftene har tapt over halvparten av omsetningen de siste fire ukene sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, mot 33 i oktober.
  • 14 prosent frykter konkurs, mot 13 i oktober. Hver 5. småbedrift vurderer konkursrisikoen som reell.
  • 16 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid, mot 15 i oktober. Hver 3. reiselivsbedrift har pengemangel.

Blant ordrebaserte bedrifter melder omkring halvparten (47 prosent) at ordreinngangen er lavere, sammenlignet med samme måned i fjor. Enda flere (55 prosent) sier at ordrereservene er lavere.

NHO-sjefen er sikker på at krisen ikke er over i februar neste år:

- Vi var glade for at den siste krisepakken kom på plass. Nå er det viktig at bedriftene får forutsigbarhet fremover. Derfor må det senest i januar besluttes hvilke tiltak som skal videreføres, inkludert kompensasjonsordningen som er tidsstemplet ut februar 2021. Vi må dessverre ta høyde for at krisen i næringslivet vil pågå en god stund til. Bedriftene er avhengig av større forutsigbarhet enn vi har hatt til nå, sier Almlid.

- Så må vi bare sette vår lit til at de skjerpede smitteverntiltakene virker – og at vi alle følger dem. Det er det som i første omgang må til for å endre dette dystre bildet, sier Almlid.

- Og med – forhåpentlig – en vaksine snart tilgjengelig, da kan vi gå mot en lysere vår.

Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv her

Se forrige undersøkelse her

Undersøkelsen er gjennomført 16. og 23. november, med 3794 svar. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)