Viktig nasjonal veileder om lokale karanteneregler

Publisert

- Lokale karantenetiltak setter enda flere bedrifter i fare, sier Ole Erik Almlid, adm.dir i NHO.

Den nasjonale veilederen må virke slik at friske folk kommer seg på jobb, og bedriftene kan bidrar til å holde hjulene i gang i samfunnet. NHO kommer til å be om innstramminger i kommunens handlefrihet, dersom dette ikke blir realitetene.

NHO får mange henvendelser fra bedrifter, landet over, som har utfordringer på grunn av lokale karanteneregler og reiserestriksjoner. Bedriftene har ansatte og oppdrag på tvers av kommunegrensene.  Ulike regler i ulike kommuner skaper en uoversiktlig situasjon for bedriftene.  

-    Vi har gode nasjonale smittevernregler, og bedrifter har iverksatt nødvendige smitteverntiltak på arbeidsplassen. Det er problematisk for våre bedrifter at det på toppen av dette kommer lokale smitteverntiltak, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

 Veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge.
Les veilederen her. 

Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med lokale avdelinger av NHO og LO. Hjørnesteinsbedrifter bør involveres så langt det er mulig og gis anledning til å uttale seg i forkant av og i gjennomføringen av lokale smitteverntiltak.

-   Gjennom god dialog tror vi at vi skal få til gode løsninger sammen. Her gjelder det å ha to tanker i hodet på en gang, både forhindre smitte og holde hjulene i gang i samfunnet, avslutter Almlid.