NHO-undersøkelse: Oppturen i norsk næringsliv fortsetter

16 prosent av reiselivsbedriftene rapporterer om god markedssituasjon, mot 8 for en måned siden. (Illustrasjonsfoto: iStock)

6 av 10 av NHOs medlemsbedrifter melder at omsetningen er tilbake til normalen, eller høyere. Samtidig mangler hver femte bedrift nødvendig arbeidskraft fra utlandet.

Den positive utviklingen som kom frem i NHOs medlemsundersøkelse i mai, fortsetter nå i juni:

  • 6 av 10 (61 prosent) bedrifter sier omsetningen er som normalt, eller høyere.
  • 41 prosent melder om god markedssituasjon, mot 35 sist.
  • 16 prosent av reiselivsbedriftene rapporterer om god markedssituasjon, mot 8 sist.
  • Likviditetsproblemene og konkursrisikoen er på det laveste siden pandemien startet – og vesentlig lavere enn samme periode i fjor, da vi hadde sammenlignbare lettelser i restriksjonene.

- Vi ser en positiv og forventet utvikling, i tråd med gjenåpningen av samfunnet, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

- Det er et tilsvarende bilde som i forrige måned: De som har slitt mest under pandemien, som reiseliv og transport, har det fortsatt vanskeligst. Men også i disse bransjene går det stadig bedre.

I denne medlemsundersøkelsen er bedriftene også spurt om behovet for midlertidig eller innleid arbeidskraft. For svært mange bedrifter er dette avgjørende for driften.

- Innstramming av reglene for midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft vil medføre lavere aktivitet for nær halvparten av bedriftene som benytter dette. For flere vil det bety tap av kontrakter. For reiselivsbedriftene vil det også bety at det er mindre sannsynlig at bedriften ansetter, sier Dørum.

  • Cirka 4 av 10 bedrifter har behov for midlertidig eller innleid arbeidskraft det neste året. Størst er behovet innenfor reiseliv, byggenæringen, olje og gass og industrien.
  • 1 av 5 bedrifter mangler nødvendig arbeidskraft fra EØS/utlandet. Størst er mangelen innenfor byggenæringene (29 prosent) og reiseliv (37 prosent).
  • 1 av 4 bedrifter har tatt inn færre sommervikarer enn før korona. Størst er nedgangen innenfor reiseliv, hvor nær 6 av 10 melder at de har tatt inn færre i år.

Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv her