NHOs medlemsundersøkelse: Gjenåpning virker

Nyhet, Korona

Publisert

Øystein Dørum

- Vi har langt igjen, men dette viser hvor viktig gjenåpning er for å få hjulene og aktiviteten i gang igjen, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Etter flere måneder med relativt stabile tall, viser NHOs siste medlemsundersøkelse i mai tydelige tegn på bedring. Den viser også at mange bedrifter har omstilt seg.

Etter at det så smått er startet på en forsiktig gjenåpning av et nedstengt Norge, viser NHOs koronaundersøkelse nå en positiv tendens.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum trekker frem tre viktige poeng fra bedriftenes svar:

- For det første ser vi en gledelig aktivitetsøkning. Det er en første antydning om at våren er her, med en begynnende åpning av samfunnet. Optimismen er tydelig. Vi har langt igjen, men dette viser hvor viktig gjenåpning er for å få hjulene og aktiviteten i gang igjen.

- For det andre viser undersøkelsen at mange bedrifter har tatt grep og forsøkt å skape muligheter innenfor det handlingsrommet de er gitt. Av de som har hatt det vanskelig, har mange forsøkt å omstille seg. Og blant dem som har en dårlig markedssituasjon i dag, så ser vi at de som har omstilt seg er mer optimistiske med tanke på omsetning, enn de som ikke har omstilt seg.

- Det tredje poenget er at det fortsatt er svært alvorlige tall for deler av næringslivet. For mange, ikke minst innen reiseliv, er det veldig lang vei tilbake. Derfor er det også gledelig at regjeringen nå foreslår å forlenge kompensasjonsordningen, sier Dørum.

Medlemsundersøkelsen viser blant annet at:

  • 22 prosent vurderer markedssituasjonen som dårlig – mot 28 i april
  • 42 prosent har hatt en lavere omsetning enn normalt – mot 50 i april
  • 38 prosent forventer høyere omsetning de neste tre månedene – mot 30 prosent i april
  • 15 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid – mot 18 prosent i april
  • 11 prosent frykter konkurs – mot 14 prosent i april. Det er nå på det laveste nivået under pandemien.

De tilsvarende tallene for reiseliv viser også samme oppadgående trend – selv om det er fra et veldig svakt nivå:

  • 70 prosent vurderer markedssituasjonen som dårlig – mot 79 i april
  • 88 prosent har hatt en lavere omsetning enn normalt – mot 92 i april
  • 58 prosent forventer høyere omsetning de neste tre månedene – mot 32 prosent i april
  • 40 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid – mot 45 prosent i april
  • 35 prosent frykter konkurs – mot 39 prosent i april

Omkring hver fjerde bedrift har gjort endringer i vareutvalg eller distribusjon som følge av koronakrisen. Vanligst har det vært å endre salg/distribusjon, samt å rette seg mot nye kundegrupper. Størst omstilling har det vært innenfor reiseliv – her har nesten halvparten av bedriftene omstilt seg det siste året.

Se flere nøkkeltall fra norsk næringsliv her