NHOs medlemsundersøkelse: Mer enn halvert omsetning for 1 av 5 bedrifter

Nyhet, Korona

Publisert

Øystein Dørum

Enkelte næringer sliter veldig tungt, og vil trolig ha en lang vei tilbake til en mer normal situasjon, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Halvparten av alle bedrifter har opplevd omsetningssvikt de siste fire ukene, ifølge NHOs medlemsundersøkelse. For hver femte bedrift er omsetningen mer enn halvert.

NHOs 18. koronarelaterte medlemsundersøkelse viser denne uken at det fortsatt er i reiseliv, service og transport, og hos små bedrifter, at pandemien og smitteverntiltakene setter sine kraftigste spor.

Medlemsundersøkelsen viser at situasjonen for svært mange bedrifter fortsatt er vanskelig:

  • Hver femte bedrift (21 prosent) har de siste fire ukene hatt en omsetning på under det halve av antatt normalomsetning. I reiseliv gjelder dette tre av fire bedrifter (77 prosent).
  • Halvparten (50 prosent) av alle bedrifter hadde lavere omsetning enn normalt.
  • Mer enn hver femte bedrift (22 prosent) hadde lavere sysselsetting enn måneden forut. I reiseliv gjelder dette halvparten (49 prosent) av bedriftene.
  • 30 prosent har lavere ordrereserver enn forrige måned.
  • 18 prosent mangler penger til regninger som forfaller om kort tid. 45 prosent i reiseliv.
  • 14 prosent ser en reell risiko for konkurs som følge av korona.
  • Små bedrifter vurderer gjennomgående situasjonen som dårligere enn store.

- Vi må nå få hele Norge tilbake i arbeid, så raskt og trygt som mulig. Den varslede gjenåpningen vil hjelpe. Samtidig ser vi at enkelte næringer sliter veldig tungt, og trolig vil ha en lang vei tilbake til en mer normal situasjon, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.


Lønnsstøtte

Medlemmene er også spurt om bruk av lønnsstøtteordningen:

  • 2 prosent har benyttet ordningen
  • 11 prosent vil benytte seg av den.
  • Innenfor reiseliv oppgir 42 prosent at de har brukt eller skal bruke den.

Det er hovedsakelig to årsaker til at man benytter eller vil benytte ordningen: Disse bedriftene forbereder seg på økt aktivitet, og de er redde for å miste verdifull kompetanse til andre.

- Lønnsstøtte avhjelper usikkerheten. Når bedrifter kan få støtte til å ta permitterte tilbake, kan de gjøre seg klare til å ta imot kunder og oppdrag. Det kan få de hardest rammede bedriftene raskere i gang, og dermed hjelpe permitterte raskere tilbake i jobb, sier Dørum.


Innreisebegrensninger påvirker tilgang til arbeidskraft

29 prosent av bedriftene oppgir at innreiserestriksjonene til landet vårt påvirker dem. Særlig store bedrifter er påvirket av at grensene er tilnærmet stengt.

- Halvparten av bedriftene med over 50 ansatte blir påvirket av stengte grenser. Mange av dem oppgir at det fører til redusert omsetning, forsinkelser på pågående prosjekt og mangel på arbeidskraft. Dette rammer ikke bare de bedriftene som er direkte påvirket, men vil også treffe deres kunder og leverandører, sier Dørum.


Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv her