Ny krisepakke fra regjeringen

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

- Det verste er sannsynligvis foran oss. Vi kan stå overfor flere år med massiv ledighet. Vi snakker om tre tapte år før vi kommer tilbake dit vi var i slutten av 2019. Dette er bakteppet for det regjeringen i dag har presentert, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Regjeringen presenterte i dag en rekke tiltak for veien ut av krisen. Tiltakene inkluderer en reduksjon i skatten på arbeidende kapital, forslag om lønnstilskuddsordning, justeringer i kompensasjonsordningen og en pakke for grønn omstilling.

- Det verste er sannsynligvis foran oss. Vi kan stå overfor flere år med massiv ledighet. Vi snakker om tre tapte år før vi kommer tilbake dit vi var i slutten av 2019. Dette er bakteppet for det regjeringen i dag har presentert, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

- Her er det mye bra, og det trengs. Våre medlemmer har stor tillit til at politikerne skal hjelpe dem ut av krisen. Den tilliten må politikerne vise seg verdig. Nå trenger vi politikk som bidrar til å skape og bevare private arbeidsplasser.

- Selv om deler av samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen er krisen i bedriftene langt fra over. For næringer som reiseliv og luftfart er krisen fortsatt akutt. I olje, gass, leverandørindustri, industri, bygg og anlegg tror vi det verste fortsatt ligger foran. Det er viktig at vi ikke senker skuldrene, sier Almlid.


Skatt på arbeidende kapital

Regjeringen reduserte i dag skatten på arbeidende kapital ved at verdsettelsen av denne delen av formuen reduseres fra 75 prosent til 65 prosent når skatten beregnes.

- Når regjeringen i dag reduserer skatten på arbeidende kapital, viser de at de forstår behovet for å beholde kapital i de private bedriftene. De pengene kan brukes til å bevare arbeidsplasser. Men det burde har vært en større reduksjon – det forventer vi at regjeringen og FrP løfter i forhandlingene i Stortinget. Skatten bør fjernes helt – i hvert fall for 2020 og 2021. En særnorsk skatt bør ikke skape særnorske problemer nå – det er nok av problemer fra før, sier Ole Erik Almlid.

Kompensasjonsordningen

Regjeringen presenterte også endringer i kompensasjonsordningen. Ordningen forlenges til og med august, men kompensasjonsgraden og maksimalt beløp trappes ned i juli og august.

- Det er bra at regjeringen nå forlenger kompensasjonsordningen til over sommeren. Dette er nødhjelp, og nøden i mange bedrifter er fortsatt stor. Men kompensasjonsgraden må opprettholdes på dagens nivå, sier Almlid.

Tiltak for grønn omstilling

Pakken inneholdt også flere tiltak som skal fremskynde en grønn omstilling. Regjeringen foreslår en engangsbevilgning til Enova på 2 milliarder, og 100 mill. kroner til innovasjonsprosjekter innen hydrogen. Regjeringen foreslår å bevilge 333 mill. kroner årlig over tre år til en ny felles konkurransearena i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva som skal fremme grønn omstilling.

Mulige områder for fellessatsingen kan være leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi, herunder teknologi innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart.

- Dette er viktige tiltak og en viktig satsing for å sikre en god overgang mellom der vi er sterke i dag, og der vi skal være sterke i morgen, sier Ole Erik Almlid.

Hva trengs nå?

I løpet av neste uke må politikerne få på plass en pakke som skaper aktivitet i oljenæringen og leverandørindustrien. NHO forventer et bredt forlik i Stortinget som sikrer de mange tusen arbeidsplassene disse næringene representerer. Det er også et stort behov for å oppgradere vannkraftverk. Mye kunne vært løst med en endring i skatteordningen, som NHO lenge har etterspurt.

- Vi må også få på plass ytterligere tiltak for å sikre at maritime næringer kommer seg gjennom krisen, sier Ole Erik Almlid.