Nye koronatiltak: Dramatisk for bedriftene

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid gir næringsminister Jan Christian Vestre innspill fra flere medlemsbedrifter og minner om at mange nå får behov for lønnsstøtte.

Det blir nå innført svært inngripende koronarestriksjoner som rammer mange bedrifter. Det er bra at regjeringen handler raskt og innfører en nasjonal kompensasjonsordning for november og desember.

Men bedriftene trenger ytterligere tiltak. 

- For å unngå massepermitteringer før jul er det viktig at vi også får på plass en ordning for lønnsstøtte. Det må til for å holde folk i jobb. Vi har forståelse for at smitteutviklingen og situasjonen rundt omikronvarianten gjør det nødvendig med nye restriksjoner. Men det er viktig at vi opprettholder aktivitet der vi kan i næringslivet, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.  

NHO og de andre arbeidslivspartene møtte næringsminister Jan Christian Vestre onsdag 8. desember. Da understreket NHO viktigheten av å raskt få på plass også en lønnsstøtteordning. 

- Avlyste julebord og dramatiske fall i omsetningen gjør at mange bedrifter i spesielt restaurant- og utelivsbransjen står i fare for å måtte permittere ansatte og miste viktig kompetanse. Derfor ser vi frem til å få landet alle detaljene i den nasjonale kompensasjonsordningen de nærmeste dagene, sier Almlid.  

Flere av våre bedrifter sliter med høyt fravær på grunn av strenge smitterestriksjoner, karanteregler etc. Dette gjelder hele landet og alle bransjer. NHO tar derfor videre til orde for at arbeidsgiverperioden ved sykefravær må videre ned fra fem til tre dager. 

 

De mest relevante smittevernstiltakene for bedrifter som gjelder fra kl 24 natt til torsdag 9. desember: 

Arrangementer, sammenkomster og fritidsaktiviteter innendørs

 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00. Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
Les mer

Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen (regjeringen.no)
Økonomiske kompensasjonsordningene som regjeringen innfører nå (regjeringen.no)
Koronapandemien - temaside for arbeidsgivere