Permitteringsperioden forlenges

Nyhet, Korona

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid blir intervjuet av Dagbladet TV under fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett 2020.

NHO er fornøyd med at regjeringen forlenger permitterings- og dagpengeperioden ut oktober. Regjeringen vil over sommeren vurdere behov for ytterligere forlengelse.

Både NHO og LO har etterspurt en slik utvidelse:

- Det er bra at permitteringsperioden nå utvides ut oktober, og at regjeringen vurderer ytterligere forlengelse utover det. NHO ønsker at permitteringsperioden skal utvides til 52 uker, slik at bedriftene kan holde på kompetanse og unngå unødvendige oppsigelser, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Utvidelsen betyr at arbeidstakere som er permittert kan få dagpenger utbetalt, selv om den opprinnelige maksperioden på 26 uker allerede er oppbrukt. For de som blir permittert fremover nå, gjelder fortsatt maksgrensen på 26 uker. Hvis permitteringstiden utløper før utgangen av oktober, kan permitteringen altså forlenges ut oktober.

Lønnstilskudd

NHO er bekymret for at permitteringer kan føre til langvarig passivitet. 

- Det er derfor viktig for NHO å se på hvordan vi kan få opp aktiviteten igjen. Arbeid er den beste medisinen mot utenforskap og økende ulikheter, sier NHO-sjefen.  
 
- Lønnstilskudd er et virkemiddel det vil være relevant å vurdere nærmere. Lønnstilskudd gjør det lettere for bedrifter å ta inn ledige, selv om omsetningen fortsatt er lav, men lønnstilskudd har mange problematiske sider, ifølge Almlid.

- Dels er det en fare for at bedrifter får tilskudd for å ta tilbake ansatte de uansett ville opphevet permittering for, dels er det fare for at bedrifter som har fått lønnstilskudd utkonkurrerer bedrifter uten. 

- Det er uheldig. Derfor krever lønnstilskudd grundige vurderinger, også av hvordan ordningene eventuelt skal skrus sammen. Arbeidet må gjøres i tett dialog med arbeidslivets parter, og her bidrar NHO selvsagt aktivt.