Permitterte kan stå i pensjonsordningen

Publisert

Illustrasjonsfoto.

Regjeringen sier ja til forslaget fra LO og NHO, om at arbeidstakere som er permitterte på grunn av koronakrisen, fortsatt kan få stå i bedriftenes tjenestepensjonsordninger, selv om sparing og risikodekning opphører.

LO og NHO sendte et felles brev til Finansdepartementet og Finanstilsynet 20. mars, med ønske om en rask avklaring, slik at den kunne komme til nytte i dagens krevende situasjon.

Hovedregelen i dag er at arbeidstakere meldes ut av bedriftens tjenestepensjonsordning når de permitteres. Det innebærer at bedriften ved permitteringer av ansatte ikke lengre betaler for sparing, risikodekninger og administrasjons- og forvaltningskostnader.

- Det er gledelig at svaret kom så raskt og med et positivt resultat. Gjennom denne ordningen, som er frivillig for bedriftene, kan arbeidstaker bli stående i pensjonsordningen samtidig som det tas hensyn til den vanskelige situasjonen bedriftene står i, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

- Vi er fornøyde med at regjeringen har gjort det mulig for permitterte ansatte å fortsatt bli stående i bedriftens tjenestepensjonsordning, slik LO og NHO har bedt om. Det er en viktig sak for mange som ellers kunne bli meldt ut av tjenestepensjonsordningene, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

NHO og LO mener det er positivt at man kan finne en alternativ, frivillig løsning som begrenser utmeldinger grunnet permittering.

- Dette er et alternativ som bedrifter kan velge og som ikke medfører økt belastning for bedriftene utover en begrenset kostnad for administrasjon og forvaltning, sier Melsom.

I forslaget til midlertidig lovendring heter det at «permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte får i alle tilfelle fordelen av at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler så lenge de er medlemmer i ordningen.»

Løsningen er bra for den permitterte, da det ikke utstedes pensjonskapitalbevis. Arbeidstakeren behøver dermed ikke dekke kostnader til dette. Når permitteringen opphører, og den ansatte er tilbake i arbeid, vil sparing og risikodekninger gjenopptas.