NHO

Innhold

App gir økt aktivitet uten økt smitterisiko

Nyhet, Pensjon og forsikring, Korona

Publisert

NHO ÅK 2017 taler på nhos årskonferanse 2017

- Det er en forutsetning at app'en bare brukes for å bekjempe Koronaviruset, sier NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit.

- Svært mange bedrifter er under et voldsomt økonomisk press. Det er tvingende nødvendig å komme i gang så raskt som mulig. Det er en viktig grunn til at så mange som mulig bør bruke smittevern-apper, sier NHOs Mari Sundli Tveit.

Appen fra Folkehelseinstituttet er et eksempel som bidrar til at spredningen av korona-viruset ikke øker når det lettes på tiltakene. Lettelsene i korona-tiltakene er bra for mange bedrifter som kan få hjulene i gang igjen, og det er bra for arbeidstakere som så smått kan komme tilbake i jobb. Samtidig vil en oppblomstring av smitten nå bety et kraftig tilbakeslag.

- NHO er positiv til at smittevernstiltakene etterhvert kan fjernes.  Men det må skje på en trygg måte. Vi mener at denne app'en kan bidra til det, understreker Tveit.

Smittevernsappen må lastes ned på mobilen hos hver enkelt av oss for at den skal ha en funksjon, og nedlastningen er frivillig. App'en  fungerer slik at mobilen ved bruk av GPS og Bluetooth registrerer hvem du er i nærheten av. Dersom en person som bruker app'en blir registrert som smittet, blir alle som  har vært nærmere enn to meter i over 15 minutter de siste 14 dagene varslet via SMS. Det kan da iverksettes tiltak som er målrettet mot de som er smittet, og de som har vært i nærheten av smittede. App'ens suksess forutsetter at så mange som mulig laster ned app'en.

Den nye App'en er utviklet av forskningsinstituttet SIMULA som understreker at app'en er utviklet i Norge, med de forventninger til sikkerhet og personvern som vi har i Norge. Allikevel innebærer en slik app et overvåkningselement som ikke skal undervurderes. Mange vil kvie seg for å la myndighetene få tilgang hvor man befinner seg til enhver tid. Det er forståelig, men Norge er i likhet med resten av verden i en ekstrem situasjon.

- Myndighetene må være seg sitt ansvar bevisst. Det er en forutsetning at app'en kun brukes for å bekjempe Koronaviruset, det er også en forutsetning at personlige data slettes etter 30 dager. Dette er et spørsmål om folks tillit til myndighetene, og i denne situasjonen må vi har tillit til at myndighetene følger opp slik som lovet, fortsetter Sundli Tveit. Samtidig er det viktig at Datatilsynet også er på vakt og følger med framover.

Datatilsynet har gitt sin støtte til app'en og understreker at den er regulert av en egen forskrift som Stortinget nylig vedtok. Dette følger anbefalingene fra det europeiske Personvernrådet, der alle datatilsynsmyndigheter i Europa er medlemmer. I en samlet erklæring sier Personvernrådet at personvernforordningen (GDPR) ikke er til hinder for tiltak som kan bekjempe koronavirus-epidemien. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: