NHO

Innhold

Permitterte kan fortsatt stå i pensjonsordningen

Nyhet, Pensjon og forsikring, Korona

Publisert

Regjeringen har nå forlenget den midlertidige lovendringen som åpnet for at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen der arbeidsgivere opprinnelig har ordning hvor ansatte skal meldes ut ved permittering.

Den midlertidige loven er nå forlenget til og med 30. juni 2021.

Les mer om hva dette innebærer på Arbinn https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/ under spørsmålet "Meldes den ansatte ut av innskuddspensjonsordningen ved permittering?"