Råd til bedrifter for å håndtere et høyt sykefravær

Nyhet

Publisert

Kvinner hviler på sofaen.

Vi råder bedriftene til å etablere beredskap for et mulig høyt sykefravær fremover. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Mange bedrifter opplever nå et stigende sykefravær. Her finner du råd på hvordan din bedrift kan forberede seg på dette og legge planer for å opprettholde mest mulig normal drift.

Regjeringen lettet 13. januar på en rekke smitteverntiltak, fordi vi som samfunn nå tåler koronaviruset bedre. Justeringer av tiltakene er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det vil gjøres en ny helhetlig vurdering. Regjeringen har varslet at det blir pressekonferanse om dette tirsdag 1. februar 2022.

 
NHO råder bedriftene til å ha beredskap ved høyt sykefravær

Når samfunnet åpnes gradvis opp betyr det også at smitten slippes mer løs, som igjen betyr et høyere sykefravær.

Lag en plan sammen med tillitsvalgt, ansatterepresentanter og verneombud for hvordan dere skal håndtere situasjonen ved høyt fravær. Du kan også inkludere tiltak ved eventuelle utfordringer ved leveranser fra dine leverandører.

Dette bør du gjøre:

 1. Kartlegg kritiske funksjoner i bedriften
  Navngi hvem som gjør hva fra bedriftens side. Vær konkret på funksjonene i arbeidet og samhandlingen mellom disse. Finn svar på disse spørsmålene: 
  - Hva gjør dere om nøkkelpersoner blir syke?
  - Hvilke alternativer har dere ved sykefravær?
  - Kan andre interne eller eksterne ressurser fylle bemanningsbehovet? Finnes det et bemanningsbyrå eller andre bedrifter som kan bistå dere? Etabler gjerne kontakt før en krise oppstår.
  - Kompetanseoverføring: Kan du skolere flere til å håndtere f.eks kassa i butikken som back-up?
  - Hva slags alternativ oppgavedeling er mulig å få til med de ressurser dere har internt?
  - Hva gjør dere om det stopper opp et sted hvor er det mest kritisk?
2. Informer de ansatte om virksomhetens situasjon og behovet for bemanning

Dette kan eksempelvis gjøres via intranett eller per e-post.


3. Identifiser oppgaver som kan løses av ansatte digitalt

Tenk på hva som er ønskelig/akseptabel tilgjengelighet hos ansatte ved smitte/sykdom.

4. Vurder hvilke eksterne ressurser som kan bistå med å følge opp ansatte

Det kan være bedriftshelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og smittevernfaglige lokale ressurser.

5. Gi de ansatte påminnelse om virksomhetens sykefraværsrutiner

Lag gjerne en beredskapsrutine sammen med ansatterepresentant for kontakt og oppfølging ved høyt fravær. Gjør rutinen kjent for alle ansatte.6. Sikre at ansatte som har sykefravær blir fulgt opp på en egnet måte

Se råd og veiledning fra NHO: Oppfølging av sykefravær

 

7. Identifiser hvilke muligheter dere har ved leveransesvikt fra dine leverandører

Eksempler: 
Varelevering: Snakk med leverandøren om alternativ ved sykdom hos dem
Renholdere: Hvilke muligheter har du lokalt om tjenesten stopper opp?

Les mer
Korona og arbeidstid: Alternative arbeidstidsordninger innenfor lovens rammer

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter (regjeringen.no)

 
NHO ber om tre dagers arbeidsgiverperiode og koronasertifikat

- I en situasjon hvor bedriftene må belage seg på høyt sykefravær, er vi skuffet over at arbeidsgiverperioden ved koronafravær ikke settes ned til tre dager, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

NHO håper at det snart kommer avklaringer om bruk av koronasertifikat.
- Det vil kunne bidra til å åpne samfunnet mer, særlig for de bedriftene som har vært hardt rammet av antallsbegrensningene. Koronasertifikat kan bidra til å unngå alvorlig sykdom og overbelastning av helsevesenet, sier Melsom.

Næringslivet trenger mer forutsigbarhet og begrunnelse for tiltakene vi kan vente oss fremover.
- Det er viktig for tillitten og oppslutning om tiltakene med forutsigbarhet og begrunnelser. For å ivareta viktige hensyn til jobber og bedrifter må partene i arbeidslivet involveres når regjeringen vurderer tiltak fremover, sier Melsom.

 

Securitas med kraftig økning i sykefraværet

HR-direktør Gert Erik Engelien i Securitas, sier det vil utgjøre en stor forskjell dersom arbeidsgiverperioden blir satt ned til 3 dager. 
- Når staten nå overtar lønnsutbetalingen fra og med dag seks, er det i realiteten aller mest en symbolsk støtte. Faktum er nemlig at det aller meste av koronafraværet hos oss varer kortere enn sju dager, sier Engelien til Dagbladet Børsen.

Les hele saken: Alarm: - Henger ikke på greip


Les mer

Har arbeidstakere i karantene krav på sykepenger?

Egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona