Reagerer sterkt på stopp for kompensasjonsordningen

Nyhet

Publisert

Regjeringen og SV avvikler kompensasjonsordningen for næringslivet etter 28. februar. - Det er uforsvarlig å sette stopp for kompensasjonsordningen før vi vet om smitteverntiltakene er opphevet, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO

- Så lenge det er smitteverntiltak vil det være behov for kompensasjon. Det er uforsvarlig å sette stopp for kompensasjonsordningen før vi vet om smitteverntiltakene er opphevet. Vi legger til grunn at smitteverntiltakene som hindrer normal drift i næringslivet opphører i februar når Stortinget nå vedtar at kompensasjonsordningen avvikles 28. februar, sier Anniken Hauglie.

Ønsker kortere arbeidsgiverperiode ved sykefravær

- Uansett tiltak vet vi at det vil komme en stor smittebølge i ukene som kommer. Det vil bli krevende for bedriftene å håndtere sykefraværet som kommer, og vi er skuffet over at Stortinget ikke i det minste tok et større ansvar for de ekstraordinære kostnadene gjennom å forkorte arbeidsgiverperioden ved sykefravær til tre dager, sier Hauglie.

Les hva NHO mener om kompensasjonsordningen fra regjeringen.

- Vi mener fortsatt at det er svært uheldig at det innføres overskuddsforbud og forventer at regjeringen sørger for at overskuddsforbudet får en bedre innramming. Før de må tilbakebetale tilskudd må bedriftene få trekke fra underskudd i 2020, og få en terskel for overskudd som gjør det mulig å beholde en rimelig arbeidskapital og ha mulighet til å betale lån og utføre vedlikehold når de skal reise seg etter pandemien, sier Hauglie.