NHO

Innhold

Kompensasjonsordning for arbeidstakere som er rammet av stengte grenser

Nyhet

Publisert

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for enkelte arbeidstakere som er bosatt i EØS-området, og som er blitt rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen gjelder så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge.

 

Ordningen innebærer i korte trekk:

  • Arbeidstakerne som omfattes får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opptil 6G
  • Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen, og vil få refundert beløpet av Nav. Det vil ikke være noen arbeidsgiverperiode, slik det er ved utbetaling av sykepenger. 

Les mer om kompensasjonsordningen på Arbinn

Navs portal for å søke om refusjon åpnet 21. april 2021, du finner den her:

 https://www.nav.no/no/bedrift/refusjon-ved-innreiseforbud-under-pandemien