Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Nyhet, Korona

Publisert

Ole Erik Almlid

Et skritt i riktig retning, men ikke nok, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid, om forlengelse av permitteringsperioden til 1. juli.

Regjeringen melder mandag at de vil forlenge permitteringsperioden frem til 1. juli. NHO mener en forlengelse ut september er nødvendig.

- Regjeringen har i dag tatt et skritt i riktig retning, når de nå forlenger permitteringsperioden, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- Når det er sagt – det vil ikke være tilstrekkelig å utvide til 1. juli. Krisen i bedriftene vil fortsatt være stor i sommer. Mange næringer vil trenge sommeren og tidlig høst, på å klare å ta tilbake ansatte. Derfor må ordningen forlenges til ut september.  
 
- NHO har jobbet for å forlenge permitteringsperioden. Dette handler om arbeidsplasser, bedrifter og å sikre at vi er klar til å starte igjen når pandemien går mot slutten, sier Ole Erik Almlid.  
 
NHO mener også at andre elementer ved permitteringsordningen må endres:  

  • Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra 10 til 2 dager.  
    Dersom dette ikke er mulig, må bedriftene få dekket utgifter til permittering gjennom kompensasjonsordningen.
  • Fra 1. mars innføres en ny arbeidsgiverperiode på fem dager (kalt arbeidsgiverperiode 2), for permitteringer utover 30 uker. NHO mener innføring av arbeidsgiverperiode 2 tidligst må innføres 1. juni.
  • NAV må sammen med arbeidsgiver og tillitsvalgte stille krav til kompetansehevende aktivitet hos den permitterte. 

Alt om permittering