Regjeringen varsler lønnsstøtte

Nyhet

Publisert

Det er bra at regjeringen har lyttet til partene og åpner for en lønnsstøtteordning. Vi har dårlig tid. Arbeidet må starte umiddelbart.

Ferske tall viser at 1 av 3 NHO-bedrifter frykter permitteringer om kort tid som følge av pandemien. Det er det høyeste tallet i pandemien siden mars 2020. 

- Det er myndighetene som har innført smittetiltakene. Det gjør det umulig å drive med normal inntjening for mange bedrifter. Da er det rimelig at myndighetene bistår bedriftene så de kan unngå permitteringer, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- NHO er klar for å jobbe døgnet rundt for å skru sammen en god ordning som kan holde folk i jobb. Vi må starte nå. Vi håper dette betyr at bedriftene slipper å iverksette permitteringer. Vi får bare dette til gjennom trepartssamarbeidet, og hvordan dette virker vet vi først når vi har den endelige løsningen, sier Almlid.

- Ordningen foreligger ikke ennå, så har forståelse for at bedriftene står i vanskelig situasjon nå og gjør det de må. Bedriftene må gjøre det som er riktig i deres situasjon, det kommer til å være individuelt. Men de trenger tydelige, troverdige signaler raskt, sier Almlid.


NHOs utgangspunkt er at en lønnsstøtteordning bør være:
  • En midlertidig særordning for den helt ekstraordinære situasjonen vi står i nå.
  • Det må stilles krav til koronarelatert omsetningssvikt. Da kompensasjonsordningen ble avviklet, var terskelen 40 prosent, mens den forrige lønnsstøtteordningen hadde 15 prosent.
  • Støtteperioden må være tidsbegrenset.
  • Ordningen etableres så snart som mulig (med virkning fra 1. desember).

Følg med på våre nettsider for oppdateringer rundt ordningen. 

 
Slik hjelper NHO deg nå

NHOs koronatelefon: Ring 23 08 84 40 og innvalg #5. NHOs Medlemssenter ruter deg da raskt videre til riktig advokat hos oss. Arbeidsrettslig rådgivning er inkludert i medlemskontingenten. Vi bistår deg med løpende råd for hvordan du som arbeidsgiver best kan løse en krevende koronasituasjon.

Åpningstid: kl 09-16

På NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no får du raske svar og veiledning i hvordan følge opp bedriftens ansatte.