NHO ber regjeringen om å revurdere den nasjonale skjenkestoppen

Nyhet

Publisert

- Vi etterlyser klarere begrunnelser for de tiltakene som settes inn og om de virker. Det er uheldig hvis virksomheter holdes under tiltak lenger enn nødvendig fordi kunnskapen om smitterisiko er usikker, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Regjeringen innførte i desember strenge restriksjoner for å begrense smittespredningen av koronaviruset, blant annet påbud om hjemmekontor, krav om munnbind og skjenkestopp i hele landetSkjenkestoppen har i realiteten ført til at mange reiselivsbedrifter har måtte stenge ned. Tiltakene gjelder fra 15.desember og fire uker fremover.  

NHO etterlyser en klarere begrunnelse av de tiltakene som innføres. Dette er nødvendig for å få en større forståelse av hvorfor de innføres, og hvilke konsekvenser de får for bedriftene våre. Da bygges også tillit både til ordningene og til myndighetene.

- Vi ber regjeringen om å revurdere den nasjonale skjenkestoppen sett opp mot forholdsmessigheten og dersom smittesituasjonen tillater det, sier Melsom. 

Det er ingen andre land i Europa som har nasjonal skjenkestopp, Danmark har skjenkestopp etter kl 22.  

 

Partene i arbeidslivet må involveres

Ved en nasjonal skjenkestopp flyttes gjerne festene til private hjem uten en profesjonell aktør som legger til rette for godt smittevern. De berørte næringene har lang erfaring med å ha en smittevernsmessig forsvarlig drift og det er også utviklet bransjestandarder. 

- Dersom regjeringen opphever den nasjonale skjenkestoppen, vil det skape økt aktivitet og omsetning hos bedriftene som igjen gjør at flere kommer seg tilbake i jobb, sier Melsom.

NHO mener også det er viktig at regjeringen lager en plan for gjenåpning av samfunnet. Partene i arbeidslivet må involveres i dette arbeidet.  

- Våre bedrifter trenger mer forutsigbarhet om det som skjer fremover. Derfor må myndighetene involvere næringslivet når nye tiltak vurderes slik at viktige hensyn fra bedriftene kommer frem før beslutninger fattes. 

 

NHO mener at følgende hensyn må legges til grunn for opp- og nedtrapping av smittevernstiltakene:  

  1. Smitteverntiltakene står så lenge de er nødvendige for å hindre at smitten kommer ut av kontroll, og avvikles når de ikke lenger er nødvendige.
  2. Tiltakene må være forholdsmessige
  3. Høy vaksinasjonsgradfører til mindre press på helsevesenet og dermed mindre behov for strenge smitteverntiltak. Derfor må det løpende vurderes om vaksinasjonsgraden tilsier reversering av smitteverntiltak