Smitteverntiltak: - Nytten må stå i forhold til kostnaden

Nyhet, Korona

Publisert

Bedrifter rapporterer om at stengte barnehager og skoler, reiserestriksjoner og karanteneregler, er mest alvorlig med tanke på å drive virksomheten. (Illustrasjonsfoto).

Åpning av skoler og barnehager, i tillegg til mer fleksibel håndtering av reiseregler og karantene, er viktigst for å få hjulene i gang. Det er NHOs innspill til Helsedirektoratet, som 8. april bestemmer hvilke smitteverntiltak som skal videreføres.

Helsedirektoratet har bedt om innspill som skal legges til grunn når smitteverntiltak etter 13. april skal besluttes. Myndighetene har varslet at de onsdag 8. april vil annonsere hvilke tiltak som gjelder fra og med 14. april.

- Vi har ikke smittevernfaglig kompetanse, så vi har respekt for at det må være helsemyndighetene som best kan gjøre disse vurderingene basert på et helhetsbilde vi ikke besitter, sier beredskapsansvarlig i NHO, direktør Christian Chramer.

- Men vi kan uttale oss om hvilke praktiske erfaringer våre medlemsbedrifter gjør, og dermed hvilke tiltak som oppleves å være til størst hinder for effektiv drift og verdiskaping. Og vi kan uttale oss om hvilke effekter vi forventer at smitteverntiltakene kan ha på økonomien.

De tiltakene som gjennomgående rapporteres som mest alvorlige med tanke på å kunne drive virksomheten i en krevende tid er stengte barnehager og skoler, og reiserestriksjoner og karanteneregler som rammer fremmøte, arbeidsreiser og nødvendige reiser i jobb.

1,1 mrd per virkedag

Vi taper milliardbeløp daglig på nedstengningen av Norge. Om nytten står i forhold til kostnaden må vurderes grundig, mener NHO:

- Tallfesting av de økonomiske kostnadene er krevende. Men vi anslår at permitteringene, som koronakrisen har forårsaket, dreier seg om anslagsvis 280 milliarder kroner i lavere verdiskaping på årsbasis – som tilsvarer 1,1 milliarder kroner per virkedag, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

- Om det forsiktig antas at 300 000 foreldre som følge av omsorgsansvaret har fått redusert sin effektive arbeidsdag med en firedel, tilsvarer dette et ytterligere produksjonstap på 0,3 milliarder per virkedag. I tillegg til dette kommer lavere produksjon i de virksomhetene som ennå ikke har tydd til permitteringer, og derfor ikke er omfattet av disse grove beregningene.

- Og dette vil bare øke over tid, understreker Dørum.