Nye koronatiltak: Svært krevende for hele samfunnet

Nyhet

Publisert

Regjeringen strammer nå ytterligere inn og innfører enda strengere smitteverntiltak. - Dette er en svært krevende situasjon for hele samfunnet, også for bedrifter og ansatte. Næringslivet vil stille opp der vi kan for å holde samfunnet i gang, sier Ole Erik Almlid.

Med oppdaterte scenarier for smitteutvikling og samfunnskonsekvenser har NHO forståelse for at regjeringen må sette i verk strengere tiltak.

- De siste innstrammingene vil samtidig gjøre det enda vanskeligere å drive som normalt, og vil treffe bedrifter i mange næringer over hele landet. Vi kommer også til å se mer fravær grunnet smitte og karantene. Flere bedrifter er allerede nede i knestående, og de trenger kompenserende tiltak for å komme gjennom krisen, sier Almlid. 

- Næringslivet vil stille opp der vi kan for å holde samfunnet i gang. Det er avgjørende at kapasiteten på vaksinering og testing økes betraktelig. NHO er derfor i dialog med myndighetene for å sikre at resursene finner hverandre, og at offentlig og privat sektor samarbeider.

Dette er det NHO ber myndighetene om nå: 

  • En ordning for lønnsstøtte må landes for å sikre kompetanse og hindre permitteringer på kort sikt.  
  • De nasjonale kompensasjonsordningene fra tidligere nedstenging må raskt på plass igjen.  
  • Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra ti til fem dager.  
  • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær må settes videre ned fra fem til tre dager. 
  • Bedrifter med omsetningssvikt må gis mulighet for utsatt innbetaling av skatter og avgifter.  

 - Trepartssamarbeidet er avgjørende for å komme gjennom denne krisen, og vi forventer en løpende dialog mellom regjeringen og partene i arbeidslivet fremover, sier Almlid. 


Les mer

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten (regjeringen.no)


Slik hjelper NHO deg nå

NHOs koronatelefon: Ring 23 08 84 40 og innvalg #5. NHOs Medlemssenter ruter deg da raskt videre til riktig advokat hos oss. Arbeidsrettslig rådgivning er inkludert i medlemskontingenten. Vi bistår deg med løpende råd for hvordan du som arbeidsgiver best kan løse en krevende koronasituasjon.

Åpningstid: kl 09-16

På NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no får du raske svar og veiledning i hvordan følge opp bedriftens ansatte.