Tilbake til kontoret

Nyhet

Publisert

Det er mange spørsmål som dukker opp når ansatte nå skal vende tilbake til kontoret etter sommeren og etter lang tid med koronarestriksjoner.

NHO har laget en veileder for bedrifter som skal ta ansatte tilbake til kontoret. Her kan du lese veilederen

Vaksinepass på kontoret

Et spørsmål som har dukket opp i flere land under korona er i hvilken grad arbeidsgiver kan kreve at ansatte er vaksinert. For arbeidsgivere er det viktig å vite at det finnes et regelverk, både i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, som regulerer både når og hvordan man skal gå frem når man iverksetter kontrolltiltak i arbeidslivet. For helseopplysninger er det særlig strenge regler.  

Det er NHOs oppfatning at NHOs medlemsbedrifter som arbeidsgivere ikke vil ha adgang til å gi et vaksinepålegg. De bedriftene som har et tungtveiende behov for å iverksette kontrolltiltak for å begrense smittespredning blant ansatte eller tredjepersoner, må vurdere mindre inngripende tiltak, som f.eks. kartlegging eller testing. 

Melsom tror at stor oppslutning blant nordmenn for å ta vaksinen og generell høy tillitt til myndighetene er grunnen for at vaksinepass ikke har vært et tema her til lands. 

- Bruken av vaksinepass i arbeidslivet har ikke vært et tema til nå, men vi mener at det ville vært av stor verdi om myndighetene, sammen med arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene drøftet denne problemstillingen. Det er en del praktiske spørsmål og dilemma vi syns det vil være verdt å reflektere over, sier Nina Melsom, direktør arbeidsliv i NHO.

Se mer informasjon i denne saken:
Kan arbeidsgiver kartlegge hvem som er vaksinert eller kreve at arbeidstaker tar koronatest eller koronavaksine?