Nye tiltak for næringslivet: Treffer for dårlig

Nyhet

Publisert

De nye tiltakene som skal hjelpe bedriftene gjennom strenge smitteverntiltak treffer ikke godt nok. Næringslivet trenger raske og treffsikre løsninger.

Regjeringen presenterte i dag de økonomiske tiltakene for næringslivet, etter at de i går innførte svært strenge smitteverntiltak som skal vare i fire uker. 

- Bedrifter over hele Norge blør etter enda en innstramming av smittetiltakene. Mange må stenge dørene, og ansatte sendes hjem. Tiltakene som ble lagt frem i dag, treffer for dårlig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

– Vi har jobbet for å kunne presentere så kraftige og riktige tiltak som mulig. Vi ønsker å skape forutsigbarhet, sa næringsminister Jan Christian Vestre fra talerstolen.

For næringslivet er imidlertid dette ikke godt nok.

- Vi har ikke bedt om en ordning som gjelder for november, og har vært tydelige på at den må gjelde så lenge bedriftene er hindret fra å drive som normalt. 

På pressekonferansen ble det sagt at kompensasjonsordningen skulle gjelde for november og desember.  Etter påtrykk fra NHO presiserer regjeringen nå i etterkant at ordningen også gjelder for januar. 

 

Dette er tiltakene regjeringen nå foreslår:
  • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer. Dette inkluderer blant annet å legge begrensninger på utbytte, samt å kreve at bedrifter som går med overskudd i 2021 skal tilbakebetale støtten. Det innføres støtte til tapt varelager. Bedrifter kan få inntil 100 prosent av tapt varelager dekket. Det gjelder for eksempel varer som går ut på dato.
  • Gjeninnføre lånegarantiordningen. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av krisen.
  • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
  • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
  • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak. Denne ordningen skal etter planen ha som mål å holde folk i arbeid.

NHO har nå tett kontakt med myndighetene for å sikre at tiltakene treffer riktig. 


Slik hjelper NHO deg nå

NHOs koronatelefon: Ring 23 08 84 40 og innvalg #5. NHOs Medlemssenter ruter deg da raskt videre til riktig advokat hos oss. Arbeidsrettslig rådgivning er inkludert i medlemskontingenten. Vi bistår deg med løpende råd for hvordan du som arbeidsgiver best kan løse en krevende koronasituasjon.

Åpningstid: kl 09-16

På NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no får du raske svar og veiledning i hvordan følge opp bedriftens ansatte.