Uklare råd om reiseliv og hjemmekontor

Publisert

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Moment Studio.

De nye koronatiltakene har skapt usikkerhet og frustrasjon hos mange bedrifter. Utelivs- og reiselivsbransjen opplever en strøm av avbestillinger fordi folk tolker antallsbegrensningene ulikt, og hos andre bedrifter synes kriteriene for når og om en kan gå fysisk på jobben uklare.

- Vi ser at bedriftene er mer frustrert enn tidligere. Det er stor usikkerhet om hva de nye koronatiltakene innebærer, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

NHO har det siste døgnet mottatt svært mange spørsmål og reaksjoner som knytter seg til flere av de nye koronatiltakene.

- Vi registrerer at det er mer trøkk denne gangen. Det er jo bedrifter, særlig innen servering og reiseliv, som er i en forferdelig situasjon og som opplever at de må ta hovedstøyten når nye tiltak settes i verk, sier Melsom.

Mandag ettermiddag varslet byrådsleder Raymond Johansen i Oslo at det blant annet innføres påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor «så langt praktisk mulig».

Oslo kommune sa også mandag at antallet kontakter gjennom en uke ikke bør overstige ti personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

Dette har ført til at det er stor usikkerhet i reiselivet og i utelivsbransjen om hva som egentlig gjelder nå, registrerer Nina Melsom.

- Reiselivsbedrifter er usikre på hva dette regelverket betyr for dem, og vi har registrert at de har fått veldig mange avbestillinger. Folk synes det som er kommunisert er forvirrende, sier Melsom.

Hun sier at også restauranter, spesielt i Oslo, lurer på hvordan de skal forholde seg til retningslinjene og lurer på hva som gjelder.

- Typisk er det at man ikke skal treffe mer enn ti personer i løpet av en uke. Folk lurer på om de kan gå på restaurant. Da får jo utelivsnæringen responsen på det umiddelbart og folk trekker seg tilbake, sier hun.

Viktig presisering: Det er fortsatt ingen begrensninger på hvor mange gjester en restaurant kan ta imot hvis det ikke er forbundet med et arrangement – så lenge en kan overholde smittevernreglene

Hjemmekontor

Mange har også henvendt seg til NHO det siste døgnet med spørsmål om reglene for hjemmekontor.

- Hva er det Oslo kommune konkret har bestemt? Kan man ikke være på kontoret i det hele tatt? Kan man være litt på kontoret når det er spesielle behov? Mange har også dårlige fasiliteter for hjemmekontor og hjemmet er lite egnet for det, sier Melsom.

Hun påpeker at forskriften i Oslo ikke har kommet på plass ennå:

- Den kommer i løpet av dagen, antar vi. Så da får vi se på hvordan regelverket blir konkret.

Arbeidslivsdirektøren i NHO poengterer at det er viktig at befolkningen og bedriftene forstår hvorfor tiltakene blir iverksatt slik at man ikke risikerer at tilliten til tiltakene blir svekket.

Se også:

Oslo kommune innfører nye tiltak som berører reiselivet