Utenlandsk arbeidskraft sikres inntekt

Nyhet, Korona

Publisert

Nina Melsom

NHOs Nina Melsom mener det er bra at utenlandske arbeidstakere sikres inntekt.

Arbeidstakere i norske bedrifter som har pendlet over grensen, har vært uten inntekt etter at grensene inn i Norge ble stengt. Nå innfører regjeringen en ordning som sikrer dem 70 prosent av sykepengegrunnlaget.

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området, som har vært utestengt fra sin arbeidsplass siden 29. januar, har vært uten jobbinntekt, og uten dagpenger eller trygderettigheter i eget land.

Regjeringen presenterte 9. mars en kompensasjonsordning for utenlandsk arbeidskraft. Den baserer seg på sykepengeordningen, med kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G.

Løsningen innebærer at arbeidsgiverne forskutterer utbetaling til sine arbeidstakere, og at Nav refunderer dette. Det påløper ingen arbeidsgiverperiode.

- Det er positivt at det er funnet en løsning for grensependlerne. Det er bra for arbeidstakerne det gjelder, sier Nina Melsom, direktør i NHO.

Hun peker på at ordningen med forskuttering kan by på utfordringer for noen bedrifter:

- Vi håper at flest mulig bedrifter har forståelse for en slik løsning. Samtidig ser vi at bedrifter som allerede er i en krise, kan komme i en likviditetsskvis. Disse må tas vare på. Det er uansett viktig at Nav er raske med å betale tilbake utleggene for bedriftene. Ved den nærmere utformingen av ordningen forutsetter vi at regjeringen vil ta hensyn til dette, sier Melsom.

Les mer om innreiserestriksjoner