NAVs tjenester: Informasjon, bistand og tilgjengelighet

Nyhet, Korona

Publisert

Nav sin logo

NAV jobber på spreng med sine systemer for å gjøre informasjonen enkelt tilgjengelig og forenkle relevante prosesser.

NAV opplever svært stor pågang fra arbeidsgivere og ansatte som trenger bistand og veiledning. Bruk digitale informasjonskanaler så langt det er mulig. Se oversikt.

Oppdatert 25. mars:

Korona-pandemien har satt norsk næringsliv i en akutt krise, med behov for akutte løsninger. For å dempe de økonomiske virkningene, har Stortinget blant annet vedtatt nye regler for permisjon, omsorgs og sykepengedager (arbinn.no). Merk at de nye reglene gjelder fra ulike tidspunkt. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.  

Ettersom flere av endringene krever ytterligere avklaring fra myndighetene er det ikke mulig å gi klare svar på alle spørsmål.

På grunn av kapasitetsutfordringer og at NAV må håndtere en massiv strøm av henvendelser, oppfordrer vi alle til å bruke digitale informasjonskanaler så langt det er mulig. Både NHOs og NAVs sider blir fortløpende oppdatert.
 

Hold deg oppdatert på NHOs og NAVs sider:
Registrering av ledige på Arbeidsplassen.no

Det er viktig at alle arbeidsledige og permitterte registrerer seg på Arbeidsplassen.no. Selv om store deler av næringslivet opplever en dramatisk situasjon nå, er det virksomheter og bransjer som har behov for arbeidskraft. Ved å registrere CV-en kan arbeidsgivere finne frem til samfunnskritisk arbeidskraft.

Kontakt NAV via chat

Mange arbeidsgivere ønsker å komme i kontakt med NAV. Vit at NAV har opprettet en egen chat-funksjon for arbeidsgivere.

Permittering - informasjon fra NAV