Kompensasjonsordningen er en viktig seier for NHOs bedrifter

Nyhet

Publisert

- En av tre små og mellomstore bedrifter sliter allerede med å betale regninger som forfaller om kort tid. Ordningen må kompensere alle bedrifter, store som små, som nå ikke får betalt regningene sine, sier Ole Erik Almlid.

- En av tre små og mellomstore bedrifter sliter allerede med å betale regninger som forfaller om kort tid. Ordningen må kompensere alle bedrifter, store som små, som nå ikke får betalt regningene sine, sier Ole Erik Almlid.

Regjeringen har onsdag bekreftet at den tredje krisepakken vil inneholde en kompensasjonsordning for bedrifter som sliter som følge av koronakrisen. Krisepakken blir presentert førstkommende fredag.

- Bedriftene har mistet store deler av inntekten sin, samtidig har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke. De trenger kraftfulle tiltak - kreditt og kontanter, og de trenger det nå. Det monner ikke med lån og utsetting av skatter/avgifter alene. Derfor er vi glad for at regjeringen nå bekrefter at det kommer en kompensasjonsordning , sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Regjeringen har foreløpig ikke avklart hvilke bedrifter som vil dekkes av ordningen. 
- Det er åpenbart at bedrifter som har fått yrkesforbud må få en kompensasjon for dette, men også andre bedrifter opplever stor svikt i inntjening på grunn av smitteverntiltakene. En av tre små og mellomstore bedrifter sliter allerede med å betale regninger som forfaller om kort tid. Ordningen må kompensere alle bedrifter, store som små, som nå ikke får betalt regningene sine på grunn av tiltakene, sier Ole Erik Almlid.  

NHO er i tett dialog med regjeringen, og de andre næringslivs- og arbeidslivsorganisasjonene, om hvordan en slik kompensasjonsordning må se ut.  
- Vi opplever at regjeringen har stor forståelse for den enormt krevende situasjonen bedriftene befinner seg i. Men vi trenger ytterligere avklaringer raskt. Vår felles ambisjon må være at ingen sunne bedrifter skal gå over ende, og at ingen jobber skal gå varig tapt.  

De siste dagene har det blitt diskutert om det bør innføres en ordning etter dansk modell i Norge. Der får virusrammede bedrifter dekket sine faste utgifter av staten.   
- Det er naturlig at vi ser til andre land og tiltakene de har innført, men NHO ønsker en norsk modell, tilpasset forholdene i norske bedrifter, og tiltakene som allerede har kommet. Det er ikke naturlig med en ren kopi av andre lands løsninger.