Viktige tiltak for oppstarts- og vekstbedrifter

Publisert

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid. (Arkivfoto).

Regjeringen lanserte i dag, fredag 27. mars, egne tiltak som gir viktig hjelp til oppstarts- og vekstbedrifter. Pakkens samlede verdi er på nærmere 5 milliarder.

- Dette er viktige tiltak for å sikre likviditet til oppstarts- og vekstbedriftene. Tiltakene treffer fremtidsbedriftene, som utvikler viktige løsninger og skaper nye arbeidsplasser Norge trenger fremover. Vi har ikke råd til at disse bedriftene går under på grunn av koronakrisen, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

NHO vil følge utviklingen for bedriftene fremover.

- Den dramatiske situasjonen endrer seg fra time til time, og selv om dette er gode tiltak kan det snart bli behov for flere. Det er viktig med tiltak som hjelper raskt, og som sikrer at bedriftene får den likviditeten de trenger. Bedriftene må også settes i stand til å prioritere innovasjon og forskning - i et lengre perspektiv, sier Almlid.

- Regjeringen har forstått problemet og tatt det på alvor, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. Les mer på Abelias hjemmeside.

Pakken vil inneholde følgende tiltak:

  • Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner
  • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner
  • Rentestøttefond – 300 millioner kroner
  • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner
  • Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner
  • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner

Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet. (regjeringen.no)