Krisepakke 16. mars: Se hvilke tiltak den inneholder

Nyhet, Korona

Publisert

- Vårt felles mål nå må være at ingen sunne selskaper skal gå konkurs, at ingen jobber går tapt, og at vi kan opprettholde alle samfunnskritiske funksjoner. Dette brede forliket er et svært viktig bidrag til bedriftene, og sender et signal om at samtlige politikere står sammen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Vårt felles mål nå må være at ingen sunne selskaper skal gå konkurs, at ingen jobber går tapt, og at vi kan opprettholde alle samfunnskritiske funksjoner. Dette brede forliket er et svært viktig bidrag til bedriftene, og sender et signal om at samtlige politikere står sammen. Og så må alle være klar over at dette bare er starten, vi trenger flere tiltak snart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Et samlet storting har gått foran og viser det politiske lederskapet vi trenger i denne krisen. NHO er glade for at politikerne har lyttet og forstått bedriftenes og de ansattes alvorlige situasjon, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke til næringslivet for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. 

Forliket som ble lagt fram i dag mandag 16. mars inneholder blant annet:

  • Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. 

  • Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager. Dette vil bety mye for bedrifter i en svært krevende situasjon. Arbeidsgiverne får ikke en ekstraregning når arbeidskraften forsvinner. Dette gjelder sykepenger knyttet til koronapandemien.   

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4. 

  • Perioden med omsorgspenger dobles.

  • Utsatt MVA-innbetaling. Innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai og moms 15.april i år utsettes. Momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Sammen med utsatt betaling av andre skatter og avgifter er dette avgjørende tiltak i en periode der bedriftene har begrensede inntekter. Vi må også etter hvert få avklart om bedriftene kan få fritak for noen skatter og avgifter. 

  • Lærlinger får nå en inntektssikring på nivå med lærlinglønn.   

  • Selvstendig næringsdrivende får også en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.

  • Låne- og garantiordningene regjeringen presenterte i går vil dessuten bidra til å sikre at bedriftene får den kreditten de trenger.  

  • Arbeidstakerne får "full lønn" i 20 dager ved permittering. Kostnaden fordeles med to dager på arbeidsgiver, og deretter 18 dager fra staten med lønn, men begrenset oppad til 6G. Dette vil lette byrden for mange som mister jobben. 
  • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes til 0,75 G. Denne gruppen sikres samtidig inntekt på minimum 80 prosent av inntekten sin opptil 3 G i permitteringsperioden. 

- Det har enorm betydning at det er et samlet storting som nå presenterer dette. Denne helgen har vist hvordan norsk politikk og trepartssamarbeidet fungerer på sitt beste. Denne politiske samlingen styrker vår evne til å håndtere krisen fremover.

- Vårt felles mål nå må være at ingen sunne selskaper skal gå konkurs, at ingen jobber går tapt, og at vi kan opprettholde alle samfunnskritiske funksjoner. Dette brede forliket er et svært viktig bidrag til bedriftene, og sender et signal om at samtlige politikere står sammen. Og så må alle være klar over at dette bare er starten, vi trenger flere tiltak snart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

Les mer

Status for NHOs ti krav til myndighetene for å dempe koronakrisen
Temaside med alle råd og nyheter relatert til koronaviruset