NHO

Innhold

  • NHO
  • Arbeidsliv
  • Nytt utvalg: Hvordan blir fremtidens arbeidsliv?

Nytt utvalg: Hvordan blir fremtidens arbeidsliv?

Nyhet

Publisert

#205

Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, er glad for at regjeringen nå har satt ned et utvalg som bla skal se på tilknytningsformer i arbeidslivet.

– Det er positivt at regjeringen setter ned et utvalg som skal se på tilknytningsformer i arbeidslivet og hvordan bedriftene organiserer dette, sier Nina Melsom. Fredag ble det klart at et partssammensatt utvalg skal se på fremtidens arbeidsliv.

Utvalget skal ledes av advokat Jan Fougner og består av representanter fra blant annet NHO, KS, Spekter, Virke, LO og YS.

Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, ser frem til at utvalget legger frem sitt arbeid innen 1. juni i 2021.

– Arbeidslivet er i stadig endring, og endringen skjer raskt. Vi trenger kunnskap om hvordan vi på best mulig måte skal organisere oss slik at vi tar vare på den norske modellen og trepartssamarbeidet.

Arbeidsminister Anniken Hauglie understreker at Norge har skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder.

– Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet samtidig som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sier Hauglie i en pressemelding.

Se hvem som sitter i utvalget.

Dette er utvalgets mandat (PDF).