- Næringslivet er klare, men tempoet må opp

Publisert

Klimaminister Espen Barth Eide og NHO-sjef Ole Erik Almlid i Dagsnytt 18 for å snakke om FNs klimarapport.

Klimaminister Espen Barth Eide og NHO-sjef Ole Erik Almlid i Dagsnytt 18 for å snakke om FNs klimarapport.

FNs siste klimarapport viser veien til 1,5 graders målet. Norsk næringsliv kan bidra med løsningene verden trenger, men det haster å komme i gang med de store grepene.

- Omstillingen blir krevende og altomfattende. Det betyr ikke at vi skal fire på målene, men øke innsatsen. Næringslivet er klart, sa NHO-direktør Ole Erik Almlid ved rapportlanseringen.

Mandag 4. april la FNs klimapanel frem den tredje delen av panelets sjette hovedrapport. "Vi er på en fast track til klimakatastrofe", uttalte generalsekretær António Guterres ved lansering. De to første delrapportene har vært viet til de fysiske klimaendringene, klimatilpasning og sårbarhet. Den tredje tar for seg løsninger og veien videre.

Løsningene finnes, men tempoet må opp

Rapporten viser nok en gang alvoret i situasjonen. Utslippene de siste ti årene har aldri vært høyere, og den globale oppvarmingen har allerede nådd 1,1 grader. Skal vi nå målet om maksimalt 1,5 grader, må verdens CO2-utslipp nå toppen i 2025. Deretter må utslippene gå drastisk ned.

- Allerede er vi to og et halvt år inne i 2020-tallet. Vi har tre år på oss til utslippene må kraftig ned. Så nå må tempoet opp for alvor. Med dagens norske politikk får vi ikke ny, grønn energi før nærmere 2030. Det holder ikke, mener Almlid.

Da NHO la frem status for Veikartet for fremtidens næringsliv i januar, lå Norge med dagens omstillingstempo an til å kutte bare 24 % innen 2030. Det er ikke engang halvparten av der vi må være.

De gode nyhetene fra FN-rapporten er at løsningene finnes, teknologien blir billigere og politikken virker. Utslippsveksten er bremset, etter at stadig flere land jobber aktivt mot Paris-målet.

Norge kan bidra, og norsk næringsliv er klare

- I Norge har vi naturressurser, teknologi og kompetanse til å bidra til løsningene. Bedriftene er klare til å omstille, innovere og investere, sa Almlid.

I mai 2021 lanserte NHO og LO en felles industriplattform, som tegner opp veien fremover for mer norsk grønn energi, innen blant annet havvind, landvind, hydrogen og grønne, elektriske verdikjeder.

- Vi trenger politikere som har handlekraft, tempo og som kan stå sammen om langsiktige løsninger. FN sier "Det er nå eller aldri". Vi er nødt til å starte nå, avsluttet Almlid.

Les hele FN-rapporten på Miljødirektoratets