Lansering av havvindsatsning

Publisert

Havvind

Foto: Anne Marte Vestbakke

Den første satsingen i regjeringens eksportreform "Hele Norge eksporterer" er lansert. Satsingen er et offentlig-privat samarbeid, hvor NHO spiller en sentral rolle sammen med LO og myndighetene, og skal bidra til at norske aktører kan ta større andeler på det globale havvindmarkedet på kort og lengre sikt.

- Norge kan og bør ta en ledende rolle innen havvind, da særlig flytende, med en målsetning om å ta en internasjonal markedsandel på 10 prosent og få til eksportinntekter for 85 milliarder i 2030. Da må vi henge i, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Selve satsingen er et resultat av et omfattende arbeid i regi av Nasjonalt Eksportråd som har utarbeidet en rapport som inneholder anbefalinger til tiltak for å øke eksporten. NHO deltar i Nasjonalt Eksportråd fra høyeste hold med fast deltakelse i rådet fra Ole Erik Almlid og man har også flere sentrale roller i Nasjonalt Eksportråds sekretariat som også holder til i Næringslivets hus.

Store summer settes av til satsingen

Basert på anbefalingene fra Nasjonalt Eksportråd har næringsministeren besluttet at regjeringen setter av 50 til 90 millioner kroner til satsingen innen utgangen av 2023, avhengig av størrelsen på bidrag fra næringslivet. De viktigste tiltakene i satsingen er styrking av det det eksportrettede virkemiddelapparatet som skal bidra til å fremme norsk havvindsektor i utlandet. Satsingen legger også opp til tettere koordinering av virkemiddelaktørene gjennom Team Norway. Det skal utvikles en felles merkevare for norsk havvindsektor, med særlig fokus på bærekraft og miljø. Vi skal også bygge opp kompetanse hos norske bedrifter gjennom «Entry Programme Offshore Wind» slik at norske aktører er godt posisjoner til å konkurrere om internasjonale havvindkontrakter.

- Det er viktig å tenke verdikjeder og hvordan vi kan bli konkurransedyktige ute i verden. Teknologiutvikling, testing og pilotering er spesielt viktig for at våre bedrifter kan lykkes ute. Konkurransen er hard, men vi har en gunstig posisjon som vi tar med oss takket være kompetansen innenfor olje- og gassnæringen, sier Almlid.

Veien videre

Satsingen følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet. Vi oppfordrer bedrifter som dette er relevant for til å holde tett kontakt med NHO og arbeidet til Nasjonalt Eksportråd slik at man også fremover får være med å forme retningen til havvindsatsingen.