NHO

Innhold

Hydrogenstrategi - etterlyser tydeligere ambisjoner

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Moment Studio NHO

Regjeringen la 3. juni frem sin hydrogenstrategi. – Hydrogenprosjekter har et stort potensial for verdiskaping, arbeidsplasser og grønn omstilling, men mye arbeid gjenstår, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Hydrogen er en energibærer som i Norge er særlig aktuell å bruke i maritim sektor, tungtransport og industrielle prosesser. I tillegg til batterier og biodrivstoff, er hydrogen en løsning som vi trenger mye av for å realisere klimamålene.

– Det ligger mye bra i regjeringens hydrogenstrategi. Den er tydelig på at Norge er en energinasjon med gode forutsetninger for å lykkes med hydrogenprosjekter og den er tydelig på bruksområder. Det er bra, sier Almlid.

Fortsatt mye arbeid igjen

– Denne strategien er et viktig første steg fra Regjeringen. NHO er glad for at den kommer nå, men det er også elementer vi savner, sier Almlid.

Han peker på at det er paradoksalt at strategien viser til EUs store ambisjoner på området, uten å følge opp med norske ambisjoner for jobb- og verdiskaping. Norske bedrifter kan bidra i stor skala både i Europa og til Europa.

– Myndighetene må sette seg klare og tydelige ambisjoner for ny jobbskaping basert på hydrogen, slik som EU har gjort. Mulighetsvinduet er nå! Lykkes vi ikke kommer andre land oss i forkjøpet, sier Almlid.

Fremover ønsker NHO at myndighetene:

  • Har en aktiv tilnærming til Europa som marked
  • Bygger posisjoner for både grønn og blå hydrogen
  • Stimulerer bruken av hydrogen i Norge.

Les regjeringens hydrogensstrategi " På vei mot lavutslippssamfunnet" her