NHO

Innhold

Ambisjoner og tiltak må henge sammen

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

#005

I dag ble det kjent at Regjeringen ønsker å heve ambisjonene for klimagassreduksjoner i 2030 til 50-55 prosent. Regjeringens ambisjoner kan være en motor for flere jobber og fremtidens næringsliv.

-  Disse ambisjonene må umiddelbart gjenspeiles i konkrete tiltak. Bedriftene gjør mye i dag og står klare til å øke tempoet i dette arbeidet. Skal vi lykkes må klimaambisjonene også gi grunnlag for utvikling av norsk næringsliv og flere jobber, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

 NHO peker på følgende tiltak som spesielt avgjørende for å løse klimautfordringene:

  • Vi må få på plass to fullskalaanlegg for karbonfangst og -lagring så raskt som mulig (Fortum og Norcem)
  • Hvert år brukes det 500 milliarder på offentlige anskaffelser. Dette må i mye større grad benyttes som en omstillingsmotor for klima og jobbskaping. Leverandørutviklingsprogrammet kan vise til fantastiske eksempler på hvordan dette gjøres i praksis.
  • Et CO2-fond som kan gi samme utvikling av grønne løsninger for næringstransporten som vi har sett elbilsatsingen har gitt for personbiler.
  • Elektrifisering av sokkelen er avgjørende for å nå disse målene.
  • Tilgjengelig fornybar energi for å dekke næringslivets behov for elektrisitet i fremtiden.

-  Om regjeringen klarer å prioritere dette, kan vi nå målene, avslutter Almlid.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: