Anniken Hauglie oppnevnt som medlem i energikommisjonen

Publisert

Regjeringen har oppnevnt energikommisjonen hvor Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO, er medlem.

Regjeringen har 11. februar oppnevnt en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

- Tilgang på tilstrekkelig og rimelig kraft er en viktig forutsetning for vekst, velstand og fortsatt industriutvikling og klimaomstilling - både på lands og til havs. Når Norge nå skal omstilles i mer bærekraftig retning, blir ikke dette mindre viktig. For NHO er det viktig å sikre et velfungerende kraftmarked og et godt internasjonalt samarbeid, sier Anniken Hauglie.

En hovedoppgave for kommisjonen er å vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning.

NHO deltar i kommisjonen sammen med blant annet LO og representanter fra industrien, og ledes av tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard.

Les mer på regjeringens nettsider.