Foto:

Bedriftene klare for grønn omstilling

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Arendalsuka 2021 - Klimaløserne

Arendalsuka 2021 - Klimaløserne. Foto:

I dag møttes flere bedriftsledere i Arendal for å snakke om veien videre for et grønnere næringsliv. Bedriftene er klare og etterlyser mer forutsigbarhet og modige politikere, som tør å satse på nye markeder før kundene er der.

- Det er et bredt ønske i norsk næringsliv å utvikle norske løsninger og øke eksporten. Det er også tydelig i den nye energi og industriplattformen som LO og NHO la frem tidligere i år. Vi håper plattformen kan danne grunnlag for brede kompromisser i de politiske prosessene framover. Det er vi helt avhengig av for å nå klimamålene, sa konsernsjef i Yara og styreleder i NHO, Svein Tore Holseter, da han åpnet samtalen «In transiton – næringslivets klimaløsere» under Arendalsuka i dag tirsdag 17.august. 

At norske bedrifter er klare til å levere klimaløsninger som trengs til det grønne skiftet har vi allerede vist i NHOs veikart for fremtidens næringsliv, Grønne elektriske verdikjeder og Energi og industriplattformenFNs klimarapport er bare nok en påminnelse på at omstillingen og utslippskuttene må skje nå. 

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, dro igjennom det store bildet, og viste til at vi trenger politikere som peker retning, skaper markeder, subsidierer det som ikke er lønnsomt enda og får investorene med på laget.

 

Etterlyser forutsigbarhet

Samtalen i Arendal handlet blant annet nettopp om hva bedriftene trenger for å realisere mulighetene som ligger der.

- Forutsigbarhet er utrolig viktig. Vi sitter og tar beslutninger på investeringer som har 20-30 års tidshorisont. Jo større usikkerhet, jo høyere avkastningskrav og jo mer krevende er det å gjøre investeringene. Vi må våge å bygge ut en infrastruktur som er tilpasset det markedet som kommer, sa Svein Tore Holseter.

Han får støtte fra administrerende direktør i Siemens, Nils Klippenberg.

- Det er jo ingen som ville kjøpt en el-bil før det var ladestasjoner. Politikerne må sette mål om at vi skal være en europeisk energieksportør på lik linje med det vi er i dag. De må legge til rette slik at vi får bygd infrastrukturen før vi bygger forbrukerne. Hvis vi venter, så tar det altfor lang tid før vi kan iverksette, sa Klippenberg.

 

Tett på Europa

Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, pekte på tre ting hun mener bedriftene trenger nå.

- Vi trenger kapasitet til å ta raske avgjørelser i det offentlige, vi må holde på en høy CO2-avgift og vi må ikke tukler med EØS-avtalen. Europa er det viktigste markedet vårt.

EUs Grean Deal og EUs gjenreisningsplan gir muligheter for de bedriftene som klarer å utvikle seg på en måte som gjør at de kan bidra til å realisere EUs klimamål.

- Det grønne skiftet klarer vi selvfølgelig ikke alene. Vi må samarbeide, og vi må lære av andre. EU er veldig offensive i kappløpet om fremtidens næringsliv og har tatt en global lederrolle for fornybar energi og for klimaløsninger. Det er derfor en forutsetning for å lykkes at vi er aktive i det europeiske samarbeidet, sa Holseter.

 

Samarbeid på tvers

Blant ungdomspolitikerne som fikk ordet mot slutten av seansen var Sofie Høgestøl i Venstre og Ola Svenneby i Unge Høyre, som begge la vekt på samarbeid både innenfor og utenfor Norges grenser.

- Vi må bli medlem av EU og satse tungt på forskning og teknologi, sa Høgestøl, og ble raskt fulgt opp av Svenneby.

- Internasjonalt samarbeid er avgjørende, og det er en kjempestor fordel dersom de store norske partiene går sammen om utfordringene vi står overfor.

 

Se hele arrangementet her