NHO

Innhold

Biodrivstoff: Bra regjeringen utsetter avgiftsøkning

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

#205

Næringstransporten – busser-lastebiler - står for 2/3 av utslippene og i dag finnes det ikke andre alternativer enn biodrivstoff.

Regjeringen har som mål å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren frem mot 2030.  Derfor er det bra at de utsetter forslaget om å innføre veibruksavgift på biodrivstoff med seks måneder.

Uten utsettelsen kunne vi ha risikert at tungtransportens bruk av biodrivstoff hadde falt neste år med hele 290 millioner liter.  

Her har man et klimatiltak som virker i dag.  Parisavtalen roper etter flere tiltak  Derfor er det bra at regjeringen nå utsetter sitt eget forslag med seks måneder.  Vi burde heie på de bedriftene som bruker mer biodiesel enn omsetningskravet.  Næringstransporten – busser-lastebiler - står for 2/3 av utslippene og i dag finnes det ikke andre alternativer enn biodrivstoff. 

Les:

Spørsmål og svar - Innføringav veibruksavgift på biodrivstoff over omsetningskravet.