Foto:

Forslag om fastpris på strøm

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Regjeringen har sendt på høring forslag om endringer i grunnrenteskatten for kraftproduksjon. Foto:

Regjeringen har sendt på høring forslag om endringer i grunnrenteskatten for kraftproduksjon. Endringene som foreslås vil kunne gjøre fastprisavtaler på strøm både billigere og mer tilgjengelig for norsk næringsliv.

Regjeringen har sendt på høring forslag om endringer i grunnrenteskatten for kraftproduksjon. Endringene som foreslås vil kunne gjøre fastprisavtaler på strøm både billigere og mer tilgjengelig for norsk næringsliv.

- Strømsituasjonen har i lang tid vært utfordrende for både næringslivet og forbrukere. Alle grep som bidrar til å lette på situasjonen og skape forutsigbarhet på utgiftssiden er bra. Dette støtter vi opp om, sier Ole Erik Almlid.

Høsten 2021 økte strømprisene i Norge raskt. Mange industri- og næringslivsaktører opplevde store utfordringer, og halvparten av NHOs medlemmer sa i april at de vurderte tiltak i lys av de høye strømprisene. Foruten energieffektivisering var langsiktige strømavtaler det vanligste tiltaket våre medlemmer vurderte.

- Her har finansministeren og departementet jobbet raskt. Forslaget sendes på høring samtidig som regjeringen legger frem en ny batteristrategi, en grønn industriplan, sagt de vil legge til rette for en massiv utbygging av ny kraft til lands og til vanns, og kutte byråkratiet knyttet til etablering av ny industri og utvidelse av eksisterende, sier Ole Erik Almlid. 

NHO har siden nyttår ment at regjeringen bør etablere en egen strømstøtteordning for næringslivet. Normalt skal bedrifter drives for eiers regning og risiko, men denne ekstraordinære situasjonen og EU-kommisjonens tiltak for å møte behovet for europeisk uavhengighet fra russisk gass, gjør det likevel nødvendig med avbøtende tiltak og strømstøtte i en periode.