Artikler

Vis filtrering

125 resultater

Type artikkel
Velg område
125 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. NHO etterlyser strømstøtte for bedrifter

    Europa står nå i en svært krevende situasjon. Krigen i Ukraina med påfølgende sanksjoner og tiltak for å redusere avhengigheten av russisk gass skaper store konsekvenser for norsk og europeisk næringsliv. Situasjonen i Europa påvirker også norske strømpriser.

  2. Bedriftene er klimaløserne

    Hvis Norge skal oppnå klimamålene, må det nødvendige bli mulig. Med klimaavtalen i Glasgow har verden gjort flere viktige skritt i retning av å begrense oppvarmingen godt under 2 grader som en ble enige om i Paris. Ikke minst ble mer enn 100 land enige om å reversere avskogingen innen 2030. På tross av sikkerhetspolitiske utfordringer ble Kina og USA enige om å samarbeide tettere om klima.

  3. Norge må øke innsatsen for grønn energiomstilling

    NHOs nye rapport viser at selv om tempoet er høyt for grønn omstilling i Norge, er det høyere i våre konkurrentland. Til tross for forbedringer i virkemiddelinnsatsen de siste årene, legger likevel ikke norske rammevilkår til rette for industriell utvikling i den skala som er nødvendig. Norge ligger i dag bak når det gjelder innretting av rammebetingelser, både finansielle og ikke-finansielle, og delvis også innenfor utvikling av kompetanse. Myndighetene må derfor legge til rette for å akselerere den norske utviklingen.