NHO

Innhold

Foreslår umiddelbare plasttiltak

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

#205

- Vi opplever engasjerte bedrifter som vil gjøre en forskjell, sier NHOs Andreas Pihlstrøm til slutt. Foto: Moment studio.

Skal gjøre det lettere for bedriftene å velge andre materialer enn plast.

Marin forsøpling og spredning av marineplast har fått stor oppmerksomhet globalt de siste årene.  Regjeringen ønsker å redusere disse miljøkonsekvensene.  I samråd med næringslivet opprettet regjeringen 15.mai i år en partssammensatt arbeidsgruppe for å komme med tiltak. Arbeidsgruppen har satt i gang to utredninger for å innhente viktig informasjon. 

Må ha gode verktøy

- Sentralt her er å utvikle et verktøy som bedrifter og andre kan bruke for å gjøre kunnskapsbaserte valg av løsninger og bruk av materialer, sier advokat og leder for arbeidsgruppen, Andreas Pihlstrøm i NHO.

Arbeidsgruppen er opptatt av at løsninger og materialer som kan erstatte plast, men som ikke utgjør et like stort eller større miljøproblem.  Bedriftene er opptatt av at alternativene gir en faktisk bedring før man gjør endringer.  Blant umiddelbare tiltak skal næringslivsorganisasjonene oppfordre bedrifter til å akselerere tiltak i egen virksomhet for å redusere disse miljøbelastningene.  Arbeidsgruppen vil også ha etterprøvbare miljømål og tiltak som kan inngå i en miljøavtale.

Miljøkunnskap om andre materialer enn plast

Et annet viktig tiltak er verktøy som baserer seg på kunnskapsbasert tilnærming til utfordringene med å redusere dette miljøproblemet.  Her skal man vurdere alternativer til plast som miljømessig må fungere gjennom en hel livssyklus. 

Her er en skisse til et slikt verktøy - et substitusjonsverktøy. (Skal være ferdig i desember.)

Her er forslag til intensjonsavtale om engangsprodukter av plast.

 - Vi opplever engasjerte bedrifter som vil gjøre en forskjell, sier Pihlstrøm til slutt.

Her kan du lese mer om hvem som sitter i arbeidsgruppen og deres mandat. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: