NHO

Innhold

Gi oss innspill om plast

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Bølge

Illustrasjonsfoto: iStockPhoto

Regjeringen har etablert en arbeidsgruppe som skal innhente kunnskap og gi anbefaling om tiltak som kan inngå i et mer forpliktende samarbeid mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet for å redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast.

Arbeidsgruppen inviterer til innspillsmøte 6. september i Næringslivets Hus klokken 12.00-14.00. Påmelding må være sendt til utvalgets sekretær Henrik Lystad innen 4. september kl 12.00. 

Kontakt arbeidsgruppens leder, advokat Andreas Pihlstrøm, eller Henrik Lystad om du har spørsmål.

Bakgrunn:

Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling innen 1. mars 2020, og en delleveranse 15. september 2019.
Utvalget legger til grunn relevant offentlig tilgjengelig dokumentasjon i sitt arbeide,
herunder innspill gitt til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet i
forbindelse med tidligere møter om tiltak for å redusere miljøbelastningen fra
engangsartikler.
Utvalget ønsker i tillegg å invitere interessenter til å gi sine faglige innspill til det som
utvalget er satt til å gi sin vurdering av, herunder:
● Hvordan vi kan redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast
som ikke berøres av det varslede forbudet.
● Materialer som kan erstatte plast i engangsprodukter som i dag bidrar til
forsøpling av havet og naturen i Norge
● Tiltak som kan inngå i en fremtidig avtale mellom departementet og
næringslivet om engangsartikler

Les: NHO og LO samarbeider om å redusere plast