Gledelig bidrag til CO2-lagring på sokkelen

Publisert

#205

Vi er kommet et steg nærmere CO2-lagring under havet på norsk sokkel.

NHO er glad for at regjeringen har besluttet å bevilge inntil 345 millioner kroner til boring av en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring på sokkelen. – Dette er et viktig signal om vilje til gjennomføring av fullskalaprosjektet for CO2-håndtering, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Nyheten ble lansert av olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen på lanseringsmøtet for Multiconsults nye rapport "Hvordan gjøre CO2-fangst lønnsomt. Undersøkelsesbrønnen vil gi mer informasjon om hvor egnet det planlagte reservoaret er og om kapasiteten i det.  Totalt er det estimert at kostnadene ved brønnen, tilhørende aktiviteter og eventuelle fjerningskostnader blir 535 millioner kroner. Statens andel vil utgjøre 75 prosent, men er begrenset oppad til 345 millioner kroner.

Les regjeringens pressemelding her

... og les om en annen viktig nyhet her - Aker Solutions med viktig avtale i Nederland