Norge har enorme eksportmuligheter innen elektrifisering

Publisert

Illustrasjonsbilde: iStock.

NHO har sammen med 15 partnere i prosjektet "Grønne elektriske verdikjeder" sett på hvordan vi kan øke tempoet for eksportorientert verdiskapning innenfor elektrifisering. Satses det på seks områder kan omsetningspotensialet tilsvarer minst 32 milliarder euro i 2030.

Last ned hele rapporten: Grønne elektriske verdikjeder

Norge er blant de landene i OECD som raskest taper andeler i internasjonale eksportmarkeder. I takt med at eksporten for olje og gass er ventet å synke haster det med å utvikle ny eksportrettet industri.

Derfor tok NHO initiativ til et bredt sammensatt prosjekt, «Grønne elektriske verdikjeder» der man har samlet nøkkelaktører for å identifisere verdikjeder og forretningsområder hvor det er sannsynlig at norsk næringsliv kan lykkes i stor skala.

– Til tross for at vi ligger foran i å ta i bruk elektrifisering i form av elektriske biler og ferger har vi ikke klart å skape arbeidsplasser og verdikjeder i Norge. Det er dette prosjektet handler om, sier konserndirektør i Hydro og president i NHO, Arvid Moss.

16 partnere har bidratt i arbeidet: Agder Energi, BKK, Elkem, Enova, Equinor, Hafslund, E-CO, Havila, Hydro, IFE, Kongsberg Digital, NHO, Scania, SINTEF, Statkraft, Statnett og Veidekke. LO har deltatt som observatør.

Sammen har man identifisert 6 hovedområder hvor Norske aktører har et særlig stort fortrinn:

  • Globale fornybaraktører – innenfor alle fornybarteknologier
  • Leverandørkjeden for havvind
  • Verdikjeden for batterier
  • Hydrogen
  • Maritim sektor
  • Optimalisering av kraftsystemer og smart lading på vei

I prosjektet har man estimert at omsetningspotensialet kan være på minst 32mrd. EUR/år i 2030 og minst 76 mrd. EUR/år i 2050. Dette forutsetter at norske aktører satser på disse 6 hovedområdene og at norske myndigheter aktivt legger til rette for disse satsingene, slik at aktørene kan ta markedsandeler i voksende markeder.

– Det er ambisiøse tall, men det er tall i denne størrelsesordnen som skal til for å skape eksportnæringer som kan ta over for fall i olje- og og gasseksport, sier Moss.