NHO

Innhold

Grønt landtransportprogram vil gi klimaløsninger

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

#205

NHO ønsker å videreføre dialogen og samarbeidet fra CO2-fond-prosessen i en ny fase, og foreslår at det etableres et "Grønt landtransportprogram" etter mønster av det vellykkede "Grønt skipsfartsprogram" som ble etablert i 2016.

NHO vil etablere et Grønt landtransportprogram der myndighetene og næringslivet samarbeider om konkrete løsninger for å kutte klimautslippene, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Næringstransporten står for to tredeler av utslippene i transportsektoren. 25 samarbeidende næringsorganisasjoner har siden 2015 vært i dialog med myndighetene om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter. - Dette arbeidet kom ikke helt i mål – miljøavtalen og fondet mangler fortsatt. Men prosessen har skapt god dynamikk, og har fått frem ny kunnskap om hva som skal til for å lykkes med å halvere transportutslippene. I dag lanserer ENOVA en ny støtteordning for utslippsreduksjoner i næringstransporten, som er steg i riktig retning, og en direkte følge av dialogen mellom næringslivet og myndighetene.

 - NHO ønsker å videreføre dialogen og samarbeidet fra CO2-fond-prosessen i en ny fase, og foreslår at det etableres et "Grønt landtransportprogram" etter mønster av det vellykkede "Grønt skipsfartsprogram" som ble etablert i 2016. Vi ser for oss at mange av de samme næringsorganisasjonene som stod bak prosessen med CO2-fondet naturlig blir deltakere fra næringens side i programmet. Næringsorganisasjonene skal stimulere sine medlemsbedrifter til deltakelse i programmet.

Formålet med programmet skal være å skape en arena for samarbeid og dialog mellom næringslivet og myndighetene om nødvendige grep og virkemidler for gjennomføring av halveringsmålet for      transportsektoren innen 2030. Programmet vil kunne fungere som en referansegruppe rundt ENOVAs nye støtteordning, slik at den treffer bedriftene og bidrar til størst mulig utslippsreduksjoner. Programmet skal skape konsensus om de viktigste barrierene mot å forsere det grønne skiftet i transportsektoren, og deretter utvikle omforente løsninger på fremtidig grønn teknologi på ulike transportområder som distribusjon av varer, bydistribusjon, langtransport med tunge kjøretøyer og teknologivalg i anleggssektoren, avslutter direktør Per Øyvind Langeland.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: