NHO

Innhold

Grønt skifte: 10 begreper du må kunne

Her er begrepene du må kunne for å delta i debatten.

1. Global oppvarming

Økning i den globale gjennomsnittstemperaturen.

2. Togradersmålet

Mål om begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader over nivået i 1870 ( førindustrielt nivå ).

3. Klimaendring

Variasjon i gjennomsnittsværet over tid.

4. Det grønne skiftet

En endringsprosess som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp.

5. Parisavtalen

Historiens første globale klimaavtale som forplikter alle land, og hvor landene er enige om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før århundret er over. I tillegg skal de gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader.

6. Karbon fangst- og lagring (CCS)

Fangst av CO2 fra store utslippskilder som kullkraftverk eller industri, som lagres under bakken i stedet for å slippe det ut i atmosfæren. Karbonfangst og lagring kalles ofte CCS etter det engelske navnet Carbon Capture and Storage

7. Sirkulær økonomi

Avfall som konsept forsvinner, og ressursene forblir i kretsløpet i økonomien ved gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning.

8. Bioøkonomi

Verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser.

9. Klimarisiko

Risiko knyttet til konsekvenser av fysiske klimaendringer (ekstremvær, tørke, flom med mer).

10. Karbonrisiko

Risiko for virksomheter som blir utsatt for strengere klimareguleringer, endre forbrukeratferd, høyere utslippskostnader med mer.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: