NHO innleder havsamarbeid med Aker og World Economic Forum

Publisert

Signering C4IR

Ole Erik Almlid signerer samarbeidsavtale med Øyvind Eriksen i Aker og World Economic Forum sitt initiativ innenfor havteknologi. Fotograf: Jan Bertil Lieng.

NHO inngår avtale med Aker og World Economic Forum (WEF) om samarbeid for å utnytte data og nye teknologiløsninger for et sunnere verdenshav.

NHO blir partner i havteknologisenteret (Center for the Fourth Industrial Revolution- C4IR OCEAN) og skal samarbeide med Aker, Microsoft og WEF i et nettverk dedikert til en bærekraftig havindustri.  

C4IR Ocean er det første tematiske senteret i C4IR-nettverket og skal være en plattform for prosjekter og partnerskap på politikk, forskning og forretningsmuligheter innen teknologier som kan bidra til en bærekraftig havforvaltning.  

- C4IR Ocean vil bli en viktig partner i NHOs arbeid med Veikart for fremtidens næringsliv hvor vi peker på ny teknologi og havrelatert virksomhet som sentrale for framtidig verdiskaping. Havteknologisenteret med dets partnere vil være viktige alliansepartnere i realiseringen av potensialet som ligger i havnæringene og oppnå politiske gjennomslag, sier NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid. 

C4IR Oceans flaggskip-prosjekt Ocean Data Platform skal være en integrert del av senteret og prosjektene som igangsettes. Denne havdataplattformen vil frigjøre og tilgjengeliggjøre et bredt spekter av data for forskere, beslutningstakere og utviklere. 

 Ocean Data Platform blir et viktig knutepunkt for datadrevne løsninger som vil bidra til bl.a. å redusere miljøutslipp og plast i havetsier administrerende direktør for C4IR Ocean, Bjørn Tore Markussen. 

For å sikre bærekraftige løsninger for havet, er vi avhengig av å samarbeide på strategisk nivå med bredden i norsk næringsliv og i tett dialog med myndighetene. NHO er en nøkkel i begge disse sammenhengene, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen. 

Fra venstre: Bjørn Tore Markussen, Øyvind Eriksen, Ole Erik Almlid og Mari Sundli Tveit.