Hvem bør hedres med Næringslivets klimapris?

Publisert

Yara Birkeland

I 2018 vant det autonome skipet Yara Birkeland klimaprisen. Det vil erstatte 40.000 lastebillass i året.

Vet du om bedrifter som fortjener anerkjennelse for sine klimavennlige løsninger? Send oss ditt forslag nå.

NTNU, Zero og NHO ønsker flere nominasjoner til Næringslivets klimapris, som i år deles ut for syvende gang. 

I fjor vant ROCKWOOL for elektrifiseringen av sin steinullfabrikk i Moss. Fabrikken kutter CO2-utslippene med 80 prosent, og reduserer avfall til deponi med 95 prosent. Tidligere vinnere er Yara Birkeland, Elkem, Borregaard, Scatec og elfergen Ampere.

Du kan komme med forslag frem til 26. oktober fra alle som ønsker å vise frem hva de gjør for å få frem ny klimateknologi og nye løsninger.

Om prisen

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran på området.

Skal Norge lykkes med grønn vekst, må vi få en grønn og lønnsom kobling mellom klimapolitikk og næringsliv. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak.

I fjor fikk vi mange nominasjoner fra høyst ulike bransjer, noe som viser at det drives et betydelig innovasjonsarbeid i norsk næringsliv for å bidra til et grønt skifte.

Hvem kan få prisen?

Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, og fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi.

Kriteriene kan du lese nedenfor. Et tiltak må ikke "score" på alle kriteriene for å nomineres.

Hvordan nominere?

Send en epost til Per Anker-Nilssen (per.anker-nilssen@nho.no) med begrunnelse for hvorfor bedriften fortjener klimaprisen. Det er lov å nominere sin egen bedrift.

Frist for nominasjoner er 26. oktober. Prisen deles ut på Zerokonferansen 11. november.

Juryen består av:
  • Ole Erik Amlid, administrerende direktør i NHO
  • Marius Holm, leder i ZERO
  • Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kriterier
  • Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge*
  • Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
  • Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
  • Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
  • Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

*kan være utenlandsk eid