NHO

Innhold

Nordisk næringsliv støtter EUs klimavisjon

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

EU-kommisjonens bygning

Onsdag la Europakommisjonen frem sin langsiktige strategi og ambisjon for klimagassutslipp i 2050. (Foto: Lukasz Kobus/EU)

Sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner støtter NHO EUs ambisjon om klimanøytralitet i 2050.

I dag la Europakommisjonen frem sin langsiktige strategi og ambisjon for klimagassutslipp i 2050. Dette gjør de i forkant av Klimatoppmøtet i Katowice for å vise at EU leder an i å møte klimautfordringen og implementerer Paris-avtalen for å legge press på verdens land i forkant av forhandlingene. 

I en felles uttalelse fra de nordiske organisasjonene, heter det at nordisk næringsliv legger til grunn FNs klimapanels 1,5 gradsrapport når vi ønsker karbonnøytralitet, balanse mellom utslipp og opptak, som felles europeisk ambisjon for 2050. NHO ser, sammen med dansk-, finsk-, islandsk og svensk næringsliv, at konkurransekraft og klimaambisjon går hånd i hånd.

Vi mener at en markedsbasert klimapolitikk vil kunne innfri ambisjonene, begrense kostnadene og stimulere europeiske bedrifter til å levere globale klimaløsninger om rammebetingelsene er riktige.

NHO ser både utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Vi er med i den Europeiske klimadugnaden og særlig opptatt av å få demonstrert en verdikjede for karbonfangst, transport og lagring i tråd med de langsiktige klimamålene. Det haster med å komme i gang om vi vil følge rådene fra klimapanelet.

På kortere sikt er NHO opptatt av å dra i gang den sirkulære bioøkonomien og få etablert et CO2-fond for næringslivets transporter, for raskere å få ned utslippene fra transport innen 2030. Offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å finne løsninger på klimautfordringen.

Les nordisk næringslivs felles klimaambisjon her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: