NHO

Innhold

Derfor støtter NHO North Connect

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Fotograf: David Zadig

Strømkabel mellom Norge og Skottland er både samfunnsøkonomisk lønnsomt og et viktig bidrag til Europas fornybarutbygging. Derfor støtter NHO konsesjon for North Connect.

Det nordiske kraftmarkedssystemet har tjent oss godt og er en modell til etterfølgelse. Å koble sammen ulike kraftsystem og utveksle kraft på markedsmessige vilkår er god ressursutnyttelse. Det gir energieffektivitet, kostnadseffektivitet og klimaeffektivitet.

 Den første strømkabelen til Sverige ble bygget i 1960.  I dag har vi linjer til Sverige, Finland og Russland. Under vann ligger allerede fire kabler til Danmark og én til Nederland. De har vist at utvekslingen gir tryggere strømforsyning, mer stabile strømpriser og økt verdi for norsk vannkraft.

 Nye kabler til Tyskland og Storbritannia er allerede underveis, klare til bruk i år og neste år. Når Europa skal over fra kull og fossil energi til fornybart, øker behovet for utveksling av kraft ytterligere. Med dagens teknologi kan ikke strøm fra sol og vind lagres i stor nok skala. Det kan vår vannkraft. Med våre vannmagasiner bestemmer vi selv når vi skal skru opp og ned produksjonen. Kabler til Europa gjør at vi kan utveksle strøm når vi produserer mer enn vi selv bruker. Tilsvarende kan andre land dele sin fornybare energi med oss, ved overskudd på kontinentet. Det er i tråd med felles Europeisk energi- og klimapolitikk.

 I år har North Connects søknad om å bygge en strømkabel fra Eidsfjord til Skottland ført til debatt og splittelse. Motstandere frykter for økte strømprisene til norsk industri og folk flest. De er usikre på klimagevinster og framtidsutsikter. Hvem sitter egentlig igjen med fortjenesten?

 Samfunnet som helhet, sier NVE. NVE har beregnet at kabelen er samfunnsøkonomisk lønnsom, samtidig som vi vet at den gir positive klimaeffekter sammen med skotsk overgang fra kull til vind.

Bygging av kabelen kan øke kraftprisen med i snitt 1-3 øre per kWh. I dag svinger prisen på strøm svinger med +/- 20 øre/kWh, avhengig av vær, CO2-priser, kapasitet og annet. Utveksling kan bidra til å jevne ut pristopper, for eksempel ved tørrår.

 For kraftkrevende industri, der selv små prosentvise prisendringer utgjør store kostnader, er nettopp stabile forhold viktig. Lave strømpriser er noe av det som sikrer konkurransedyktighet. Derfor er det viktig at industriens langsiktige avtaler og støtteordninger videreføres.

 Det gjelder bl.a. CO2-kompensasjonsordningen. Selv om norsk strøm i all hovedsak er fornybar, øker også strømprisen i Norge som følge av karbonprising fordi vi er koblet opp mot det europeiske kraftmarkedet. For å unngå å at relativt ren norsk industriproduksjon ikke flyttes til land som ikke er underlagt tilsvarende strenge klimakrav som Norge og andre EØS-land, er det avgjørende at industrien blir kompensert for CO2-prisen som er innbakt i kraftprisen. 

Likevel kan ikke frykten for høyere priser alene stå i veien for investeringer i mer verdiskaping fra norsk fornybar kraft. Både grønn industri og grønn energi er viktige for norsk konkurransedyktighet i fremtiden.

Vi mener det er og vil være rom for både kraftutveksling og industriutvikling. Det har det vært siden 1960.

Strømkabelen til Skottland viderefører klimasamarbeidet med Europa, samtidig som det gir Norge inntekter. Derfor støtter NHO konsesjon til NorthConnect.

 Mari Sundli Tveit, direktør for politikk, NHO

Lenke til NHO sitt høringssvar her

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: