Statsbudsjettet: Økt innovasjon- og forskningsinnsats på maritim nullutslippsteknologi

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Solberg-regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 å bevilge 40 mill. kr til ordning for økt forskning og innovasjon på maritim nullutslippsteknologi. NHO er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for denne ordning, som vil være et viktig bidrag for å nå klimamålene innen maritim næring.

Gjennom en ny satsing på maritim forskning - MaritimeZero 2050 - foreslår Solberg-regjeringen at det etableres en ordning for innføring av null- og lavutslippsteknologi i fartøy i nasjonal og internasjonal trafikk. Dette vil være viktig for norsk maritim næring og representere eksportmuligheter for norsk utviklet maritim teknologi, sier Gjermund Løyning, direktør i NHO. NHO er opptatt av at ordningen bidrar til at næring får testet og kvalifisert teknologi, og akselerert fasen fra innovasjon til ekspansjon, for slik å nå klimamålene for sektoren, sier Løyning.

Den maritime næringen er i full omstilling mot en grønn, digital og autonom fremtid. Satsingen kan bidra til å dekke et viktig behov i bedriftenes arbeid med å verifisere innovasjoner for å lykkes med markedsintroduksjon og videre kommersialisering. Ordningen vil kunne gi langsiktig kunnskaps- og teknologiutvikling, fremme konkurransedyktighet, øke verdiskapingen og bidra med løsninger som legger til rette for et lavutslippssamfunn, avrunder Løyning.