NHO

Innhold

Selvmotsigende om CO2-fond

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Ole Erik Almlid

En lang rekke organisasjoner er enig med fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid om at CO2-fond er en god og nødvendig idé.

På den ene siden etterlyses massiv klimainnsats med store utslippskutt. På den andre siden avvises det mest aktuelle og virkningsfulle tiltaket for næringstransporten, skriver NHOs Ole Erik Almlid.

Av Ole Erik Almlid, fungerende adm. direktør i NHO

Forurenser skal betale, ikke betales, skriver DN i sin leder  15. oktober. Ja, det er vi enig i – og det er også det som skjer med et CO2-fond for næringstransporten, tross DNs motvilje.

Hensikten med CO2-avgiften har vært å bidra til å kutte klimagassutslipp. Ikke først og fremst å fylle opp statskassen. Et CO2-fond gjør effekten enda større. Medlemsbedriftene i en miljøavtale vil, i stedet for avgift til staten, betale inn tilsvarende i en medlemsavgift til fondet. Så kan bedriftene søke om støtte fra CO2-fondet til tiltak som gjør transporten renere.

DNs leder er selvmotsigende. På den ene siden etterlyses massiv klimainnsats med store utslippskutt de neste 10-12 år. På den andre siden avvises det mest aktuelle og virkningsfulle tiltaket for næringstransporten. Hvor høy CO2-avgift mener DN er nødvendig for å nå klimamålene?

NHO, LO, Norges Lastebileier-Forbund, Maskinentreprenørenes Forbund, Miljøstiftelsen ZERO, Norges Rederiforbund, Fiskebåt, Kystrederiene, Norges Bondelag, Norsk Industri, NHO logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, BNL, EBA, NOx-fondet, Energi Norge, Nelfo og DNV-GL, mener at CO2-fond er en god og nødvendig idé fordi:

  • Det forplikter næringslivet til å redusere utslipp
  • Det mobiliserer bedriftene
  • Det gir større handlingsrom
  • Det får fart i utrullingen av klimavennlige transportløsninger
  • Det styrker bedriftenes konkurransekraft
  • Det gir flere private arbeidsplasser

Også Miljødirektoratet går god for effekten av en slikt fond, og forslaget ble anbefalt av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Næringstransporten står for to tredeler av utslippene fra transport – og man venter en betydelig transportvekst fremover. Politikernes ambisiøse mål er å halvere disse utslippene innen 2030. Da trenger vi både pisk og gulrot.

(Innlegget ble først publisert på DN.no 18. oktober 2018.)

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: